library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках

18.05.2015

Сьогодні ми рекомендуємо Вашій увазі монографію «Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках» кандидата економічних наук, доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, декана економічного факультету НаУОА, Людмили Василівни Козак.

В сучасній науковій літературі залишаються різнобічними погляди вчених щодо сутності та складових елементів стратегій позиціювання, їх взаємозв’язок та вплив на результативність стратегій вищого порядку підприємства. Ця обставина також створює необхідність адаптації вже існуючих або розробки нових підходів формування та реалізації стратегій позиціювання, адаптованих до специфічних умов функціонування підприємств за галузевою приналежністю. Така потреба існує й для аграрних підприємств, оскільки до цих пір в такому ключі не вирішувалась. З огляду на сказане, проблематика виданої монографії є актуальною.

Зміст монографії складається з чотирьох логічно побудованих та взаємопов’язаних розділів, в яких досить обґрунтовано, поставлені основні проблеми дослідження та шляхи їх вирішення: теоретико-методологічне обґрунтування предмета дослідження; виявлення його специфічних ознак та систематизація методів дослідження; вивчення сучасного стану та причинно-наслідкових зв’язків між економічними явищами, що стали предметом дослідження; розробка теоретико-методичних підходів розв’язання виявлених проблем. Науковою новизною характеризуються спроби автора щодо розв’язання низки питань пов’язаних із формуванням стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств за умов відкритої економіки та обмежених можливостей їх бюджетної підтримки, а також запропонована методика дослідження мікро- та макроекономічних чинників, які обумовлюють ефективність означених стратегій. Заслуговують уваги пропозиції автора щодо запровадження управлінської інтеграції підприємств певного продуктового підкомплексу АПК, удосконалення інструментів аграрної політики та організаційно-економічного механізму формування державних стратегічних програм з розвитку АПК, зокрема тих їх аспектів, що впливають на ефективність ринкової діяльності аграрних підприємств.

Книга розрахована на широке коло читачів: науковців, викладачів, аспірантів, слухачів магістерських програм, студентів вищих навчальних закладів, а також маркетологів-практиків, підприємців агробізнесу, працівників державних структур і всіх, хто цікавиться сучасними питаннями формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств.