Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет міжнародних відносин » Кафедра міжнародних відносин » Рудько Сергій Олексійович

Рудько Сергій Олексійович

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2015

Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини [Текст] : підручник із курсу / Рудько Сергій Олексійович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – 298 с.

У підручнику аналізуються політичні системи та зовнішня політика двох провідних країн Європи: Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини. Характеризується конституційний устрій, виборча та партійна системи «локомотивів» євроінтеграції. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин.

Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Політологія» та «Історія» вищих навчальних закладів.

2012

Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період [Текст] : навчально-методичний посібник з курсу / Рудько Сергій Олексійович. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 412 с.

У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі.

Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія» вищих навчальних закладів.

2010

Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) [Текст] / С. О. Рудько. – вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У цьому посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів регіону, які відбувалися з кінця XVIII до початку ХХІ ст. Підручник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.

2009

Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи – 2 [Текст] : навчально-методичний посібник з курсу / С. О. Рудько. – Острог : Острозька друкарня, 2009. – 190 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Даний посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Саме кінець XVIII ст. став важливою віхою в житті народів Центрально-Східної Європи. У посібнику розглядаються найважливіші історичні явища і процеси, становлення державності, загальні риси та особливості розвитку Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Албанії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Греції, Болгарії.