Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет міжнародних відносин » Кафедра історії » Трофимович Володимир Васильович

Трофимович Володимир Васильович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Трофимович В. В. Німецький фактор в українсько-польському конфлікті [Текст] / В. В. Трофимович // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського і українського народів : монографія. – К. : Пріоритети, 2013. – С. 54–74.

Трофимович Л. Небезпечне суперництво... Українське питання в зовнішній політиці Польщі і Радянського Союзу. 1938 – 1939 [Текст] : [монографія] / Лілія Трофимович, Володимир Трофимович. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 284 с.

У монографії на основі архівних джерел, збірників документів і матеріалів, періодичних видань та спогадів учасників досліджуваних подій комплексно розглянуто українське питання в зовнішній політиці Польщі та СРСР у 1938 – 1939 рр. З’ясовано дії польської дипломатії в період чехословацької кризи. Розглянуто проблему Карпатської України в контексті європейської політики Польської Республіки і Радянського Союзу. Простежено радянсько-польські відносини до вересня 1939 р. та вплив на них української проблеми. Висвітлено «визвольний похід» Червоної армії на західноукраїнські землі. Показано реакцію населення західноукраїнських земель і УРСР на військові та зовнішньополітичні акції Німеччини і СРСР. Охарактеризовано український аспект радянської політики восени 1939 р. Проаналізовано спроби налагодження контактів польського еміграційного уряду з українським національним рухом. Розкрито вплив західних союзників Польщі на позицію уряду В. Сікорського в українському питанні.

Монографію адресовано науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією зовнішньої політики Польщі та Радянського Союзу.

2012

Ведєнєєв Д. В. Радянські органи державної безпеки на Волині в період німецької окупації [Текст] / Д. В. Ведєнєєв, В. В. Трофимович // Історія органів державної безпеки на Волині : документально-публіцистичне видання. – Луцьк : Ініціал, 2012. – С. 63–70.

2011

Патриляк І. Український визвольний рух у роки Другої світової війни [Текст] / І. Патриляк, В. Трофимович // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : історичні нариси у двох книгах. – К. : Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 386–429.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2010

Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку ХХ ст.) [Текст] : навчальний посібник / Сидорук В. Й., Шанюк В. І., Трофимович В. В., Власюк О. В., Ковальчук Н. А. – Рівне ; Острог, 2010. – 392 с.

У хрестоматію включено документи і матеріали до вивчення курсу «Історія України». Вони висвітлюють основні віхи української історії від найдавніших часів до початку ХХ ст. Посібник пройшов всебічну апробацію під час педагогічної практики студентів-істориків Національного університету «Острозька академія» та історико-соціологічного факультету РДГУ.

Посібник розрахований на вчителів, викладачів коледжів, гімназій, ліцеїв та студентів історичних факультетів ВНЗ.