Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра української мови і літератури » Максимчук Віталій Васильович

Максимчук Віталій Васильович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Максимчук В. В. Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Максимчук Віталій Васильович. – Луцьк, 2014. – 20 с.

2011

Вокальчук Г. М. Короткий словник індивідуально-авторських назв осіб в українській поезії ХХ – ХХІ століття [Текст] / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Неологічні назви осіб у сучасних слов’янських мовах : монографія / Вокальчук Г. М., Архангельська А. М., Стишов О. А., Маслова Ю. П., Максимчук В. В. – Рівне ; Оломоуць, 2011. – С. 262–349. – (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 6).

2008

Максимчук В. Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини [Текст] / В. Максимчук // Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г. М. Вокальчук. – вид. 2-е, випр. і доп. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – С. 65–179. – (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 1).

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Словник авторських лексичних новотворів Петра Велесика [Текст] / [укл. В. В. Максимчук] // Велесик П. Я. Творча лабораторія журналіста : навч. посібник / П. Я. Велесик. – Рівне : ПП Лапсюк В. А., 2014. – С. 213–220.