Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра української мови і літератури » Криловець Анатолій Олександрович

Криловець Анатолій Олександрович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

1998

«Камінний господар» Лесі Українки та феномен середньовіччя [Текст] : зб. наук. пр. / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. – Рівне : Перспектива, 1998. – 101 с.

«Кассандра» Лесі Українки і європейський модерн [Текст] : зб. наук. пр. / ред. А. Криловець, Я. Поліщук. – Остріг : [б.в.], 1998. – 91 с.

1997

Криловець А. Вишенський Іван [Текст] / Анатолій Криловець // Острозька академія XVІ-ХVІІ ст. [Текст] : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. – Острог, 1997. – С. 32–33.

Леся Українка і національная ідея [Текст] : зб. наук. праць / ред. Я. Поліщук, А. Криловець. – К. : Вид-во ім.Олени Теліги, 1997. – 125 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2009

Криловець А Лицедійство: філософська проблематика в українській драмі початку ХХ століття) [Текст] / Анатолій Криловець. – Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня». – Рівне, 2009. – 140 с.

2005

Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми [Текст] / Анатолій Криловець. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 256 с.

У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою.

1997

Криловець А. Художня філософія Лесі Українки [Текст] : навчальний посібник / Анатолій Криловець. – Рівне : Діва, 1997. – 68 с.

Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.

Науково-публіцистична та художня література

2014

Криловець А. Квітка щастя [Текст] : поезії / Анатолій Криловець. – Хмельницький, 2014. – 92 с.

До восьмої книги українського поета увійшли вірші, написані впродовж кількох останніх років. Тонка інтимна лірика органічно поєднується із поезіями іронічними та епатажними.

Криловець А. Птаху судились крила [Текст] : поезія / Анатолій Криловець; пер. з укр. П. Кричевського. Кричевский П. Бабочкин рай [Текст] : поэзия / Павел Кричевский ; пер. с рус. А. Крыловца. – Луцьк : Твердиня, 2014. – 58, 58 с.

Ми – цілковиті ровесники: народилися в один і той же день, місяць і рік. Наші прізвища починаються з одних і тих же літер. Ми живемо в різних країнах. Попри всю творчу неповторність й індивідуальність, ми зрозуміли, що нас єднають одні й ті ж художні й життєві цінності, а тому на засадах побратимства і рівноправності уклали Поетичний союз… Поети усіх країн, єднайтеся!

Видання присвячено 106-й річниці поетичного феномену Кричевський – Криловець, яка відзначається 20 лютого 2014 року.

2012

Криловець А. Поезії взаємне почуття [Текст] : вірші / Анатолій Криловець. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 84 с.

До шостої книги талановитого українського поета увійшли найновіші вірші. Позірно епатажні твори органічно поєднуються із поезіями, наснаженими високими людськими почуттями.

2006

Криловець А. Моя вселенська тимчасовість [Текст] : поезії / Анатолій Криловець. – Рівне : Овід, 2006. – 128 с.

2004

Криловець А. Похмілля [Текст] : поезії / Анатолій Криловець. – Рівне ; Костопіль : РОСА, 2004. – 48 с.

2002

Витоки [Текст] : поезія, проза / ред. та упоряд. А. Криловець. – Остріг : [б. в.], 2002. – 122 с.

1999

Криловець А. Друга чаша [Текст] : поезії / Анатолій Криловець. – Рівне : Азалія, 1999. – 55 с.

«Друга чаша» – своєрідне вікно у світ почувань і думок поета оригінального, небуденного.

1993

Криловець А. Скресання [Текст] : поезії / Анатолій Криловець. – Рівне : Азалія, 1993. – 64 с.

У збірку ввійшли твори високого громадянського звучання, філософська й інтимна лірика. Автор їдко висміює тоталітарне мислення, породжене системою сваволі і неправди, уславлює благородні людські почуття, рідну землю.

1991

Криловець А. Великдень гряде! [Текст] : вірші / Анатолій Криловець. – Дубно, 1991. – 28 с.