Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет романо-германських мов » Кафедра міжнародної мовної комунікації » Олішкевич Світлана Вікторівна

Олішкевич Світлана Вікторівна

Статті

2015

Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) [Текст] / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2015. – Дод. 2 до Вип. 35. – Том II (14). – С. 189–195.

Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі [Текст] / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : наук. журнал / – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 31–37.

2014

Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму [Текст] / С. В. Олішкевич // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 2. – С. 161–163.

2013

Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі [Текст] / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 23. – С. 55–63.