Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет романо-германських мов » Кафедра англійської мови та літератури » Новоселецька Світлана Володимирівна

Новоселецька Світлана Володимирівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2015

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філологічна» [Текст] : збірник наукових праць / уклад. : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 52. – 306 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2012

Навчально-методичні рекомендації щодо проведення педагогічної практики з іноземної мови для студентів IV-го курсу факультету романо-германських мов [Текст] / укл. О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, О. О. Пелипенко. – Острог : НаУОА, 2012. – 116 с.

2008

Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» [Текст] / С. В. Новоселецька, І. В. Ковальчук, Н. А. Семенова та ін. ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. – 2-е вид. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 30 с.

2007

Методичні рекомендації з питань підготовки та проведення державної атестації студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра за напрямом «Філологія. Англійська мова та література» [Текст] / С. В. Новоселецька, В. Л. Поліщук. ; за заг. ред. Л. М. Коцюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – 29 с.

Навчальний посібник з курсу «Вступ до усного перекладу» [Текст] / укл. С. В. Новоселецька, О. А. Пелипенко. – Острог, 2007. – 193 с.