Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Економічний факультет » Кафедра фінансів, обліку і аудиту » Мамонтова Наталія Анатоліївна

Мамонтова Наталія Анатоліївна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2011

Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку [Текст] : монографія / Н. А. Мамонтова. – Львів : ПАІС, 2011. – 484 с.

У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку.

Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

2010

Мамонтова Н. А. Економічні проблеми інтеграції освіти, науки, бізнесу [Текст] / Н. А. Мамонтова // Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні : колективна монографія / І. М. Грищенка. – Хмельницький : Вид-во ХНУ, 2010. – С. 456–469.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2013

Мамонтова Н. А. Навчально-методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» [Текст] / Н. А. Мамонтова. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 32 с.

Мамонтова Н. А. Тестові завдання і матеріали з курсу «Фінанси підприємств» [Текст] / Н. А. Мамонтова. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 54 с.

2003

Мамонтова Н. А. Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму «Економіка і підприємництво» (спеціальність – 6.050100 «Фінанси») [Текст] / Н. А. Мамонтова. – Острог : Вид-во НаУОА, 2003. – 32 с.

Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт студентами економічного факультету спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання [Текст] / Н. А. Мамонтова. – Острог : Вид-во НаУОА, 2003. – 31 с.

Мамонтова Н. А. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами економічного факультету спеціальності 8.050104 «Фінанси» [Текст] / Н. А. Мамонтова. – Острог : Вид-во НаУОА, 2003. – 35 с.

Мамонтова Н. А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Фінансовий менеджмент» [Текст] / Н. А. Мамонтова. – Острог : Вид-во НаУОА, 2003. – 45 с.