library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Український месіанізм

Український месіанізм

02.09.2013

Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Український месіанізм: [монографія] / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 220 с.

У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.