library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки)

Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки)

02.07.2012

Рибак А. І. Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки). (Історико-політологічний аналіз): Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – 224 с.

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, наукової літератури у монографії проведено комплексне дослідження політичних платформ усіх відгалужень ОУН та реконструйовано їх концепції державного будівництва. Охарактеризовано основні етапи формування, а також причини і напрямки еволюції ідеології та програм Організації українських націоналістів. З'ясовано теоретико-практичні аспекти функціонування державного механізму та суспільних інституцій. Проведено аналіз основних напрямків соціально-економічного розвитку держави за ідеологією ОУН. У роботі також відображено плани державної політики трьох гілок Організації щодо національних меншин, церковно-релігійної, освітньо-культурної та зовнішньополітичної сфер.