library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»

Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»

02.04.2013

Пелипенко О. О. Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»: навчальний посібник для студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов НаУОА (заочна форма навчання) / О. О. Пелипенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 156 с.

Посібник-довідник призначений для студентів факультету романо-германських мов НаУОА заочної форми навчання і містить програму навчального курсу, конспекти лекцій, список питань до підсумкового модульного контролю та індивідуальні практичні завдання для контрольних робіт, зразки виконання контрольних робіт, словник і глосарій основних фонетичних термінів. У конспектах лекцій вміщений навчальний матеріал з основних тем курсу теоретичної фонетики англійської мови: фонетика як наука, звуки англійської мови як артикуляційні та функціональні одиниці, склад, словесний наголос, просодична організація англійського мовлення, вимовна норма англійської мови та її варіанти.