library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Словотворчість сучасних поетів Рівненщини

Словотворчість сучасних поетів Рівненщини

01.01.1970

Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук ; за ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 386 с. – (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 7).

У монографії проаналізовано семантичну, лексико-граматичну структуру лексичних новотворів поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч. Описано семантичні особливості інновацій, що містять етнокультурні знаки як специфічні виразники локальної мовно-поетичної картини світу. На основі історії розвитку літератури Рівненщини й еволюції словотворчості українських поетів ХХ ст. запропоновано періодизацію індивідуально-авторської номінації в поезії рівненських письменників, виявлено основні тенденції в конструюванні інновацій упродовж кожного хронологічного відтинку. Уперше в українському (і слов’янському загалом) мовознавстві укладено словник новотворів поетів одного територіального угруповання (описано понад 5200 одиниць).

Для науковців, викладачів, учителів-словесників, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ та всіх, хто цікавиться проблемами збагачення українського поетичного лексикону.