library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології

Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології

26.06.2012

Крайчинська Г. В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології: [монографія] / Г. В. Крайчинська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 164 с.

У монографії проаналізовано польські фразеологізми з компонентами-назвами грошових одиниць, простежено особливості їх функціонування, виявлено національну специфіку цього шару лексики, а також досліджено природу компонента-назви грошової одиниці. Вперше у слов'янському мовознавстві на основі аналізу використання польських і фрагментарно українських фразеологізмів із заданим компонентом показано роль назв грошових одиниць у формуванні загального фразеологічного значення, осмислено тематичні групи НФО й частково розглянуто відтворення польських НФО засобами української мови, що дало змогу продемонструвати слов'янське тло досліджуваних одиниць.

Для славістів, полоністів, студентів-філологів вищих навчальних закладів, етнолінгвістів.