library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Сімейне право

Сімейне право

01.01.1970

Лідовець Р. А. Сімейне право : навчально-методичний посібник / Р. А. Лідовець. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 114 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, необхідні для проведення семінарських занять із курсу «Сімейне право». Наведено методичні рекомендації до вивчення основних тем дисципліни: поняття, предмет, принципи і система сімейного права; шлюб, припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним; особисті права та обов’язки подружжя, правовий режим майна подружжя; права та обов’язки подружжя щодо утримання; визначення походження дитини, особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей; майнові правовідносини батьків і дітей; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Наведено списки рекомендованих джерел, задачі, питання для самостійної роботи. За змістом навчально-методичний посібник відповідає програмі курсу «Сімейне право».

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.