library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст.

Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст.

26.06.2012

Костюк О. Ю. Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. Навчальний посібник з історії педагогіки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 224 с.

У навчальному посібнику здійснено системний аналіз становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ - на початку XX ст. на основі виявлених архівних, статистичних та літературних джерел; конкретизовано вплив суспільно-політичних та соціокультурних передумов на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ - початку XX ст.; систематизовано організацію навчально-виховного процесу у початкових та середніх релігійних навчальних закладах Волині; визначено етапи становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст.

Рекомендується науковцям, студентам вищих навчальних закладів.