library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)

Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)

26.06.2012

Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект). Навчально-методичний посібник // Л. Д. Король. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 228 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми формування національного характеру в умовах оволодіння іноземною мовою. Запропоновано концептуальну модель та авторську програму формування національного характеру студентської молоді з урахуванням психолінгвістичних особливостей у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу.

Представлений матеріал може використовуватися у контексті різних навчальних дисциплін та спецкурсів, зокрема «Педагогічна та вікова психологія», «Психолінгвістика», «Етнопсихологія», Етнопсихолінгвістика», «Іноземна мова» тощо. Рекомендується викладачам вищих навчальних закладів, студентам та аспірантам.