library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій

Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій

01.01.1970

Костюченко Олексій. Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій [Текст] : навчальний посібник / Олексій Костюченко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 188 с.

Посібник присвячений проблемі розвитку соціальної перцепції як професійно важливої характеристики майбутніх фахівців масових комунікацій. Систематизовано та узагальнено сукупність поглядів на поняття соціальної перцепції. З урахуванням психологічної структури професійної діяльності фахівців масових комунікацій запропоновано авторську концептуальну модель соціальної перцепції вищезгаданих спеціалістів та встановлено її основні структурні компоненти.

За результатами емпіричного дослідження проаналізовано особливості прояву соціальної перцепції фахівців масових комунікацій відповідно до стажу роботи, віку, статі, акме-періоду та аксіологічної сфери особистості. Встановлено значущі кореляційні зв’язки між показниками самосприйняття, міжособистісного та групового сприйняття спеціалістів масових комунікацій зі змістово-стильовими особливостями соціальної перцепції.

На основі порівняння соціальної перцепції майбутніх спеціалістів-медійників та фахівців акме-періоду визначено психологічні особливості розвитку соціальної перцепції майбутніх фахівців галузі масових комунікацій, які полягають у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов.

Аналіз результатів створення психолого-педагогічних умов розвитку соціальної перцепції засвідчив їх ефективність та можливість широкого використання у вищих навчальних закладах, які готують фахівців галузі масових комунікацій.

Видання розраховане на студентів, науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення фахівців масових комунікацій.