library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях

Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях

01.01.1970

Карчевський І. Р. Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях (для студентів спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання). Навчальний посібник / І. Р. Карчевський. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 192 с.

Посібник пропонується для широкого спектру психологічних спеціальностей для отримання студентами поглиблених знань, вмінь та навичок в області психологічних проблем в екстремальних ситуаціях у відповідності до сучасних наукових уявлень. Здобуття таких знань та навичок складає важливе підґрунтя для кваліфікованого рішення практичним психологом широкого спектру завдань в різних напружених та екстремальних умовах, в яких потребується психологічна допомога постраждалим.