library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква

Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква

03.04.2015

Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 268 с.

У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922-1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму.

Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства.