library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Політичні стереотипи у геостратегії США

Політичні стереотипи у геостратегії США

25.06.2012

Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США: [монографія]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 148 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти зовнішньої політики США крізь призму впливу стереотипних уявлень. Розкрито зміст стереотипів за допомогою використання політичної риторики, їхню роль у формуванні політики американських президентів на зовнішній арені, починаючи від Г. Трумена і закінчуючи Дж. Бушем-старшим. Висвітлено процеси формування політичних стереотипів. Увагу зосереджено на тому, як система стереотипів під впливом політичної традиції позначається на змінах зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів.

Книга може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями зовнішньої політики.