library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології

Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології

03.04.2015

Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / [Жуковський В. М., Климишин О. І. Вознюк О. В., Юрченко В. М., Запорожець О. М., Пиазза Н. Д., Рейнольдз Д. Л., Лозинська Т. Л., Жолтикова (Пустовіт) М. А., Якушенко С. С.] / за ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 316 с.

У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-, нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного, соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпотезою наукового дослідження, відбувається завдяки формуванню в залежних осіб християнськи-зорієнтованої особистісно-виховної стратегії життєздійснення. У процесі реабілітації залежних осіб застосовуються індивідуальні та групові форми психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного, богословського впливу.

Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, медичним працівникам, співробітникам реабілітаційних центрів.