library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

25.06.2012

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – 526 с.

У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної минувшини. Проаналізовано ідеї, інтерпретації, концепції, які складали зміст уявлень про історію України в історичній науці УРСР середини 1950-х – середини 1980-х років.

Для науковців, викладачів, студентів, широкого кола читачів.