library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Місто як світ людського буття

Місто як світ людського буття

23.10.2014

Карповець М. Місто як світ людського буття: монографія / М. Карповець. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 258 с.

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядається як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичністному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини в жодному історичному інваріанті.