library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Матеріали науково-практичної конференції

Матеріали науково-практичної конференції

26.06.2012

Матеріали науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 2. – 644 с.

У збірці вміщено праці Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду», що відбулася у Національному університеті «Острозька академія» 28 – 29 листопада 2008 р. Авторами доповідей стали фахівці з різних галузей, зокрема, богослов'я, релігієзнавства, біології, інформатики, фізики, освіти і філософських наук. Спектр думок і вірувань учасників конференції – від прибічників Біблійної концепції творення до прихильників матеріалістичного вчення макроеволюції. Переважна більшість учасників конференції переконана у перспективності парадигми Творення, що інтегрує зусилля теологів, вчених різних галузей і освітян в намаганні глибше пізнати світ і вкоренити принципи Християнської моралі в життя людей, особливо молодих.

Збірка праць науково-практичної конференції призначена для науковців, педагогів і всіх тих, хто цікавиться проблемами буття людини і Всесвіту.