library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Математика прихованих можливостей

Математика прихованих можливостей

28.03.2013

Сявавко Мар’ян. Математика прихованих можливостей: навчальний посібник / М. С. Сявавко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 396 с.

Розглянуто основні методи роботи із неповною інформацією, зі знаннями, насамперед нечіткими; аналізуються нові підходи системного дослідження важливих класів моделей інтелектуальних систем; поданий розв’язок складних важкоструктурованих і формалізованих задач зі сфери бізнесу, управління, планування, діагностики, прийняття рішень тощо. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за спеціальностями «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика». Метою посібника є ознайомлення студентів з основами нового підходу вивчення теорії інтелектуальних систем.