library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Конституційне (державне) право зарубіжних країн

26.06.2012

Мартинюк Р. С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – 220 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права зарубіжних країн, насамперед високорозвинених; розглянуті такі ключові конституційно-правові інститути як основи зарубіжного конституціоналізму, права людини, вибори і референдум, парламентаризм, президенціалізм, інститут виконавчої влади, розкрито питання про основи організації судової влади, форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; проаналізовано основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Окрему увагу приділено проблематиці конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади та їх посадових осіб. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.