library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » «Get Ready for BEC»

«Get Ready for BEC»

18.12.2013

Король Л. Д., Папсуєва А. О. «Get Ready for BEC». Навчальний посібник з ділової англійської мови. / Укладачі Л. Д. Король, А. О. Папсуєва. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 110 с.

Навчальний посібник орієнтований на засвоєння програмного матеріалу з курсу «Ділова англійська мова» та підготовку до складання міжнародного іспиту з ділової англійської мови BEC (Business English Certificate) Higher. Мета посібника – допомогти студентам розширити словниковий запас економічної термінології, сприяти активізації лексико-граматичних конструкцій, вдосконалити навички розуміння автентичних англомовних текстів фахового спрямування, що забезпечить їх можливістю вільно використовувати іноземну мову у майбутній професійній діяльності.