library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Функція захисту в кримінальному судочинстві України

Функція захисту в кримінальному судочинстві України

02.07.2012

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. 2-ге видання, змінене і доповнене. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 600 с.

У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов'язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника.

Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам.