library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості

Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості

17.01.2013

Прасюк О.В. Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості: [монографія] / О.В. Прасюк. – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 180 с. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 5).

Монографія присвячена концептуалізації поняття «електоральна громадська думка» як специфічного вияву громадської думки, локалізованого вирішенням проблем формування органів державної і муніципальної влади. В монографії використано системний підхід до вивчення електоральної громадської думки, оскільки увагу сконцентровано не лише на структурних елементах досліджуваного феномену, але й на суспільно-політичному контексті, в якому відбувається її формування. Для викладачів, студентів, науковців і практиків – усіх, хто цікавиться питаннями формування громадської думки та виборчим процесом.