library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку

27.06.2012

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: [програма з духовно-морального виховання дошкільників; навчально-методичний посібник] / Укладачі: Скрипник В. В., Сучок В. Є.; за ред. В. М. Жуковського. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 184 с.

В основу програми покладено базовий компонент дошкільної освіти, в якому наголошується на якості розвитку, вихованості та навченості дитини перших семи років життя за сферами життєдіяльності "Природа", "Культура", "Люди", "Я сам".

У навчально-методичному посібнику подано заняття для дітей дошкільного віку, побудовані на християнських моральних цінностях.

Призначено для вихователів дошкільних дитячих закладів, учителів християнської етики, батьків, студентів педагогічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями духовно-морально виховання дітей на християнських моральних цінностях.