library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Антична література

Антична література

27.06.2012

Зелінська Л. Антична література (давньогрецька і давньоримська). Конспекти лекцій, наукові матеріали з коментарями, плани практичних занять // Навчальний посібник для студентів І курсу факультету романо-германських мов. – Острог, 2011. – 232 с.

У посібнику подано стислий конспект лекцій з давньогрецької та давньоримської літератур, прокоментовані фрагменти найбільш авторитетних наукових джерел, які складають сучасний загальноєвропейський культурний контекст; укладено методичні поради щодо аналізу літературних творів, написання рефератів, рецензування театральних вистав й підготовки до практичних занять за планами вибраних тем; зібрано бібліографію, укладено тематику курсових робіт, довідник найпопулярніших імен античної епохи й покажчик понять та термінів.

Посібник формує в першокурсника початкові навики наукового дослідження літературних творів: різні методологічні підходи, типологічні порівняння, синтетичне вивчення епохи, опрацювання наукових концепцій.