library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів

Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів

25.06.2012

Худолій А. О. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів: [монографія]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 128 с.

У книзі розглядаються вузлові аспекти зовнішньої політики Америки в постбіполярний період (з 1989 по 2008 роки) крізь призму впливу стереотипних уявлень. Висвітлено вплив стереотипів на формування зовнішньополітичного курсу країни, починаючи від Дж. Буша-старшого до Дж. Буша-молодшого. Проаналізовано особливості розвитку України та розвиток взаємовідносин із США після закінчення «холодної війни». Увагу зосереджено на обрисах нового світового порядку, колізіях відносин з Росією та трансформації політичної стратегії Сполучених Штатів на світовій арені.

Книга розрахована на широке коло читачів, які досліджують проблеми зовнішньої політики, цікавляться політичними колізіями реалій світу, що глобалізується.