Головна » Е-ресурси » Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Християнські цінності в культурі та освіті

Розділ 1 Біблія – священна книга християнства
фотоОстрозька Біблія
   В Острозі Іваном Федоровим видано перше повне видання Біблії церковнослов’янською мовою, що належить до найдавніших пам’яток давнього українського друкарства.
`   В новітньому часі за дорученням слуги Божого Йосифа Сліпого, починаючи з 1975 року, започатковано працю по перекладу Острозької Біблії архимадритом др. Рафаїлом – студентом. Це є перший переклад на сучасну українську мову.
   Особливістю цього видання є те, що відтворено шрифти якими була друкована Острозька Біблія, здійснено звірку з першоджерелами, проведено розділ слів в старослов’янскій частині книги, подано дослівний переклад українською мовою.


Біблія або Книги святого письма Старого й Нового Заповіту.

фотоДитяча Біблія
   Біблія поділяється на дві частини – Старий Заповіт та Новий Заповіт.


 


фотоНаукові записки : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України.-Острог,2000.-625с.
У збірнику вміщені наукові статті з актуальних питань історії Біблії в Україні, релігієзнавства християнської філософії, Християнської психології, християнської педагогіки. Розглядаються також християнські мотиви в літературі, музиці, мистецтві.
В наукових працях відображено теоретичні міркування та практичні рекомендації з питань виховання молоді на християнських цінностях.


фотоІлюстрована Біблія для молодих.
Біблія поділяється на дві великі частини: Старий Заповіт та Новий Заповіт.

 
фотоБюкай М. Библия, Коран и наука. Священные Писания в свете современного знания: Пер. с англ. Т.В. Гончаровой.-К.: Ансар Фаундейшн,2002.- 352с.
Даная книга отражает процесс обьективного исследования текстов Священных Писаний: Ветхого Завета, Евангелий и Корана.

 

 

 

фотоКрывелев И.А. Библия: историко – критический анализ.-М.: Политиздат, 1985.-255с.
Эта книга посвящена вопросу о происхождении, содержании и исторической роли Библии.

Розділ 2 Формування основ християнської моралі.
фотоО.Ф. Новак. Християнство в Україні. Нариси. Рівне: «Ліста-М» .- 504с.
«Християнство в Україні» - це до певної міри, нове, викликане сучасними політичними реаліями в краї релігійне світобачення основних історичних, обрядових і науково-естетичних віх християнства в Україні.
Вона розрахована на викладачів духовних і світських навчальних закладів, учителів історії та літератури, особливо християнської етики.фотоШевченко А.І. Основи християнства: шлях до істини. Навчальний посібник.-Д.:ДонДІШІ.2000.-246с..,45іл.
   У навчальному посібнику «Основи християнства: шлях до істини» в доступній ,розповідній формі та сучасною мовою описані деякі події, що відбувались у поступальній еволюції людства. Зроблено спробу у легендах та притчах, записаних протягом декількох тисячоліть, розглянути інформацію, передану нам в основному джерелі християнства – Біблії.
   Книга призначена для студентів, які навчаються на факультеті релігієзнавства, а також може бути цікавою більш широкому колу читачів.


фотоГоловащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч.посібник.-К.: Либідь, 2001 .-496с.
У книзі висвітлюється низка засадних питань біблієзнавства, серед яких історія формування біблійного канону; біблійні переклади та видання від найперших до сучасних; Біблія як об”єкт критики та інтерпретації; історія біблієзнавчих досліджень.
Для студентів, викладачів, усі, хто цікавиться історією релігії та культури.
фотоКрисаченко В.С. Християнство на теренах України.-К.: Наукова думка,2000.-477с.
   Науково –довідкове видання присвячене висвітленню шляхів і обставин поширення християнства на українській землі у першому тисячолітті нової ери. Докладно розглянуто проблему контекстуальної присутності українських реалій на сторінках Святого Письма. Видання добре ілюстроване.
   Розраховане на істориків, українознавців, релігієзнавців.фотоНаукові записки: Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України..-Острог,1995.-226с.
   У збірнику вміщені доповіді та виступи, виголошені філософами, теологами, педагогами, у яких відображено наукові пошуки і теоретико – практичні рекомендації з питань формування християнської моралі.

фотоНаукові записки: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України.-Острог.1997.-232с.
   У збірнику вміщені статті, доповіді та виступи виголошені філософами, теологами на Міжнародній науково –практичній конференції.
фотоНаукові записки: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України.-Острог,1998.-444с.
   У збірнику вміщені статті, доповіді та виступи виголошені богословами, філософами, педагогами, істориками на Міжнародній науково – практичній конференції. В наукових працях відображено теоретично –практичні рекомендації з питань виховання молоді на принципах християнської моралі.фотоНаукові записки: Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. -Острог, 1999.-458с.
   У збірнику вміщені наукові статті з актуальних питань релігієзнавства, філософії та історії.
У наукових працях відображено теоретичні міркування та практичні рекомендації з питань виховання молоді на принципах християнської моралі."Острозька академія" - перше огнище нової освіти,
нового шкільництва,
нового духовного життя”

I. Славне минуле, без якого не було б майбуття...

фотоДорогами Южной Ровенщины (от Корца до Пляшевой)./ П.А. Рычков . – М.: Искусство, 1989. – 174 с.
   Южная часть Ровенской области – западноукраинская земля с живописными ландшафтами, на территории которой в XII в. процветало Галицко-Волынское княжество Древней Руси. Сложная история этого края, находившегося долгие годы под польским владычеством. Это сказалось на его культуре и искусстве. Здесь развивалась как местная архитектурная традиция, восходящая к Киевской Руси, так и западноевропейская. Украинские деревянные церкви соседствуют с оборонительными замками, костелами, усадебными дворцами в стиле псевдоготики, барокко, классицизма. Много на Ровенщине памятников историко-патриотических.


фотоПура Я.О. Край наш у назвах. – ч.4. – Рівне: „Перспектива”, 2002. -280 с.
Книжка науково-популярним стилем уперше систематизує, вивчає походження власних географічних назв та сучасних прізвищ Острозького району Рівненської області.

фотоНовосілецький А.Д. Острог на Волині: Науково-популярний нарис із найдавніших часів до початку ХХ століття. – Острог. Острозька академія, 1999. – 160 с.
   Книга включає окремі нариси, які систематизовані у хронологічній послідовності, у них відображено діяльність князів Острозьких та їх спадкоємців. Показана роль російського уряду в методах росіянізації краю за допомогою шкіл та училищ. Вміщено короткі відомості про села району.
фотоМаєвський І. Черепки: Історична повість до 900-річчя Острога. – Львів: Вид-во „Центр Європи”, 2000. – 125 с.
   Острог у середньовічний час в політично-економічному і культурному відношенні був більше значним від Києва. Згадується про напад численної татарської орди на Острог в 1578 року в той час, коли в замку відбувалося весілля княжни Катерини.. доньки князя Василя-Констянтина Острозького. Напади на острозьку фортецю були частими.
   Із історичних джерел відомо, що князь Острозький з повагою відносився до інших релігій, хоч був поборником і захисником православ’я.
   На фоні історичного антуражу написана ця повість.

фотоКовальський М.П. Етюди з історії Острога: Нариси. – Острог, Острозька академія, 1998. – 288 с.
   Книга включає нариси автора, присвячених різним аспектам історії рідного автору старовинного міста острог за час XVI-XX ст.. Тексти всіх нарисів доповнені порівняно з першими виданнями, джерела звірені, цитати розширені, відносно з попередніми публікаціями статей. Окремі нариси написані заново.
фотоОдвічні джерела. Острогу – 900: Бібліографічний покажчик. / Уклад. П.І. Демчик, М.П. Манько, Н.П. Тимощук. – Рівне: Волинські обереги, 2000. – 192 с.
   Бібліографічний покажчик, випущений з нагоди 900-річчя Острога, містить документи про різні історичні періоди та сучасне становище древнього міста.
фотоШумовський П. Остріг: Історичний нарис. – Канада, 1964. – 128 с.
   Др. П.шумовський докладно зупинився на роді кн. Острозьких, головним чином на особі і діяльності кн.. Костянтина (Василя) Острозького .
   Роль цього князя оцінювалася в історичній і богословській літературі не однаково.
   Одні історики, ставлять його особу і заслуги надзвичайно високо, інші, в багатьох випадках, з ними не погоджуються і підкреслюють, що князь, який зробив багато для православ’я і національної культури. в основному в старшому віці, не спромігся піднятися на висоту, яку міг би осягнути, маючи безмірне багатство і таке видатне положення в державі.
   Щоб зрозуміти все, треба мати на увазі багато обставин та вивчити особисту вдачу і світогляд князя Костянтина, що автор нарису не мав своїм завданням. Він сам підкреслює його позитивні риси та безсумнівні величезні заслуги, показуючи тим самим свою любов до рідного краю, древнього Острога і його славних князів.

II. Фундатор і засновник Острозької академії

фотоСаух П. Князь Василь-Констянтин Острозький. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – 244 с.
   У книзі йдеться про одного з найславетніших представників могутнього роду князів Острозьких – Василя-Костянтина Острозького, великого українського магната, охоронця і мецената культури. Розкриваються складні зигзаги дипломатії князя, роль і його місце в непростих процесах відстоювання політичної автономії України і православ’я періоду пізнього середньовіччя.
фотоРичков П.А., Луц В.Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – К.: Техніка, 2002. – 168 с.
   Книжку присвячено самобутній архітектурно-мистецькій спадщині, пов’язаній за своїм походженням зі славнозвісною родиною українських князів Острозьких – видатних політичних, воєнних, релігійних і культурних діячів вітчизняної історії доби пізнього середньовіччя. Автори відтворюють історичне тло меценатської діяльності декількох поколінь „некоронованих королів Русі”, висвітлюють найпомітніші князівські ініціативи в розбудові існуючих і заснуванні нових міст, спорудженні унікальних замкових комплексів, у фундації низки самобутніх храмів і монастирських ансамблів.


фотоМитрополит Іларіон Князь Костянтин Острозький і його культурна праця: Історична монографія. – Вінніпег, 1958. - 214
   У книзі розкрито значення роду князів Острозьких для України і для Української Православної Церкви, також про перших князів острозьких, розповідається про діяння та велику працю Костянтина Острозького.

 

 

 

III. „Острозька академія – перша вища Духовна школа на Сході Європи”

фотоОстрозька академія XVI-XVIIст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – 201 с.
   „Острозька Академія XVI-XVII ст.” є першою спробою енциклопедичного видання, присвяченого першому навчальному закладові у Східній Європі. Мета цієї книги – узагальнити досягнення попередньої історіографії, а також власні наукові студії, подати систематизовану інформацію про цей перший у східних слов’ян навчальний заклад вищого типу. Побудована за алфавітним принципом, енциклопедія включає вірогідні відомості про діячів академії, її меценатів і фундаторів, книжкову продукцію, видану тоді в Острозі. Це видання сприятиме не тільки популяризації історії Академії і її надбань, а й стане певним стимулом для подальшим наукових студій.

фотоМикитьсь В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.:. Абрис, 1994. – 288 с.
   Відомий український вчений цікаво розповідає про найдавніших українських студентів і професорів, про їх сповнене труднощів і романтики життя та навчання у вітчизняних братських школах, колегіумах, славетній Києво-Могилянській академії, про їх мандри за знаннями ще у XV-XVI ст.. до західноукраїнських університетів. Духовна спадщина давніх українських студентів і професорів, їх творчість українською і латинською мовами, їх основоположна роль у розвитку освіти і науки всього східного слов’янства є гордістю нашого минулого, ще мало знаного сьогодні.


фотоОстрозька академія: Дослідження та матеріали. І. / Відпов. ред. Мицько І.– Львів, 1995.- 154 с.
   На зламі XVI і XVII століть провідним інтелектуальним центром України було волинське місто Острог. Тут діяла слов’яно-греко-латинська академія з літературно-науковим гуртком та потужним видавництвом. Попри визначальний вплив центру на процес культурно-національного відродження нашого народу, відомо про нього порівняно мало: не так через втрату певних груп документальних свідчень, як через недоступність для фахівців та широкого загалу багатьох ще збережених матеріалів. Багато уваги надається вивченню соціально-економічних та культурних процесів у маєтках князів Острозьких.


фотоРожко В.Є. Духовні православні освітні заклади Волині XXX ст..: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк: Медіа, 2002. – 280с.
   За допомогою історичних і документальних джерел автору вдалося простежити і відтворити започаткування, розвиток, розквіт духовної православної освіти впродовж тисячоліття нашої історії.
   Автор стверджує, що духовна православна освіта нашої молоді впродовж віків була складовою і невід’ємною частиною святого українського православ’я.
   Наша історична волинь має п’ять духовних православних навчальних закладів, де здобувають освіту наші владики, священики, диякони, регенти хорів.

 

IV. Мрії та дійсність студентів та викладачів Національного університету „Острозька академія”

фотоСтудентські наукові записки. Т. 3. – Острог: Острозька академія, 2004. – 140 с.
   До збірника увійшли праці членів студентського наукового товариства „Академік” Братства Спудеїв Національного університету „Острозька академія” з різних проблем історії, культурології, економіки, філології та правознавства.

фотоСтудентські наукові записки. Т. 4. – Острог: Острозька академія, 2004. – 134 с.
   До збірника увійшли праці членів студентського наукового товариства „Академік” Братства Спудеїв Національного університету „Острозька академія” з різних проблем історії, культурології, економіки, філології та правознавства.

фотоГандзілевська Г. Чекатиму тебе... – Білий-Дунаєць – Острог: „Волання з Волині”, 2000. – 90 с.
   Перед Вами перша творча збірка Галини Гандзілевської. Це проекція особливого стану душі, яка вірна первозданному, неповторному, яка не дозволить собі жити буденністю.
   Тінь елегії у візерунках мелодій, у поетичних рядках про кохання, яке забулося – чи не забулося, - очищає і не лишає без надії. І нехай ще не все є вершиною досконалості, нехай шлях до зірок тернистий, найважливіше – пройти ним, не обірвавши струни ,і тоді поразки не здаватимуться бідою, а перемоги відгукуватимуться болем у серці.