Головна » Е-ресурси » Каталог CD/DVD

Каталог CD/DVD

„Основа” ежемесячный южнорусский литературно-ученый вестник. Содержание за 1861-1862 г. № 1-12 за 1861 г. , № 1-4 за 1862 г. СПб.(32)

2000 великих людей. (38)

900-річчя православ’я на Волині (Історія заснування Волинської духовної семінарії. Стан православ’я на той час).(430)

A guide to Higher Education in the United States (CD-RW) (36)

Art 2. The Thames and Hudson Multimedia Dictionary of Modern Art. (446)

Barbazette J. Successful New Employee Orientation (473)

Basic Marketing (475)

USA /2 екз. (22)

Jazz (458)

Knot&Net (628)

Le francais dans le monde (аудіодиск)(629)

Lewicka G. Самоучитель польского языка (10 шт.) (433)

Lex Quorum (юридические страницы) (DVD)(115)

Management (476)

Management: A Practical Introduction (459)

O Lord, Establish Your Church. The Choir of Christ the Saviour Orthodox Mission (аудіокасета) (603)

Organizational Behavior (460)

Practicing Social Work (453)

PRISE електронний каталог (23)

Psychology: Forties and Applications (451)

Reel Society (Відеодиск) 448

Robinson Weihnachtsreise (441) (Аудіодиск)

Robinsons Weihnachtsreise(257)

Schmidt S. Econometrics (471)

Sexuality Today (456)

Smyk Helen Sun Ray (аудіокасета) (602)

The Art of Public Speaking (Аудіодиск ) 447

The Best American Short Stories (Аудіодиск) (450)

The Enjoyment of Music (454)

The Norton Antology of English Literature (Аудіодиск) (620)

The Norton introduction literature (Аудіодиск) (474)

The Norton Recording (Аудіодиск) 449

The West in the World (455)

Wojewodztwo Swietokrzyskie the Wwietokrzyskie Voivodeship (605)

Wspolczesni Kompozytory Krakowa (Аудіодиск) (649)

Абрамович С.Д. Культурологія (2 шт) (180)

Абрамович Церковне мистецтво(269)

Аверкий Книга деяний Апостольских(13)

Аверкий Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета(13)

Академічне релігієзнавство. Колодний А. (477)

Алексеєнко М. Д. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні ( Дисертація) (413,414)

Алкогольный террор в России и пути его преодоления. / Лекция профессора Жданова В.Г. (37)

Аллен Карр Легкий способ бросить курить(267)

Алмаз І М. М.Захист прав національних меншин в Україні (Дисертація) (414)

Амджад Санад Тумалла Cауд Договор купли-продажи в международном частном праве (Дисертація) (414)

Амосов М.М. Новітня Україна (1991-2001) (39)

Андреюк Н.В. Мікроекономіка (174)

Антология мировой философии. Античность(405)

Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров”ю при наданні платних медичних послуг (Дисертація)(414)

Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Редактирование (405)

Ануфриева Н.М. “Социальная психология” (122,43,45)

Апокрифи І. Франка (1)

Апостольские правила Символ Веры(13)

Ареопагит Д. О небесной иерархии(13)

Архив Юго-Западной России (252)

Асеев Г.Г. Электронный документооборот (2 шт)(175)

Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем академиею. Ч. 1,2, 1856 г.(32)

Асмус В.Ф. Античная философия (405)

Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання (297)

Атанов Г.О. Знання як засіб навчання (311)

Аткинсон Р. Введение в психологию (405)

Атлас анатомии человека(338)

Аудит маркетингу(119)

Бабицький А.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління (328)

Багацький В.В. Культурологія (2 шт)(246)

Базидевич В.Д. Державні фінанси(15)

Балашов Л.Е. Философия. (405)

Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях(288)

Банки и банковские операции / Е.Ф. Жуков. (15)

Банківська справа в Україні: Зібрання актів законодавства (DVD) (120)

Банківські операції (309)

Баскаков А.Л. Методология научного исследования (46а, 39)

Бахов І.С. Практикум з граматики англійської мови (39)

Бачинин И. Цикл бесед (1)(385)

Бачинин И. Цикл бесед (2)(386)

Башилов Масонские и интелегентские мифы (13)

Бебик В.М. PR органах державної влади та місцевого самоврядування (43, 45)

Бебик В.М. Інформаційно – комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві (47а, 122, 45, 42, 46а)

Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина (39, 45)

Бедь В.В. Фінанси (328)

Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами (42)

Безклубий І.А. Теоретичні проблеми банківських правочинів (Дисертація)(415)

Берк К. Анализ данных с помощью Exsel (4 шт)(411)

Беседы на молитву Господню(13)

Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование (405)

Бєлканія Н.В. Навчальні завдання з читання англійською мовою для студентів-економістів (39)

Билецкий И.П. Логика (2 шт) (141)

Биржаков М.Б. Введение в туризм (438)

Біблійні тексти (2 диска) (28)

Бібліотечна справа та науково-інформаційна діяльність 2005 – Вип. 1(збережено в папці „диск 111”) (111)

Білозір О. „Свіча” (до голодомору 1932-1933 рр.)(аудіодиск)(627)

Білолід Філософія (224)

Білоуська В.С. Теорія бухгалтерського обліку(276)

Богдановський І.В. Логіка (39)

Богоявленська Ю.В.Проектний аналіз (142)

Богуславець Л. Наше Гетто (Аудіокасета) (651)

Бойко И.И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки (296)

Бойко И.И. Маркетинговые исследования (143, 417)

Бойові мистецтва України (328)

Бокань В.А. Історія культури України (39)

Бокань В.А. Культурологія (39)

Болотников А.А. Товароведение (Ч.1-ч.2) (47а)

Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України (Дисертація)(414)

Бондарчук Е.И. Основы психологии и педагогики (39, 122)

Бондарчук О.І. Експериментальна психологія (122)

Бондарчук О.І. Психологія сім’ї (122)

Боняк В. О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні (Дисертація)(414)

Борг Дж. Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей.(Аудиодиск) (428)

Борев Ю.Б. Естетика (405)

Борисов Е.Ф. Экономическая теория (405)

Бородкіна Н.О. Маркетинг (2 шт)(173)

Бородовська Н.О. Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі (Дисертація)(414)

Борух В.О. Економічна статистика (2 шт) (223)

Бохенский В.К. Современная европейская философия (405)

Брянчанинов Игнатий Будущее России в руках Божого промысла.О Прелести. О чудесах и знамении.(13)

Бузанов В.Ю. Правовой режим найменований в российском гражданском праве(Дисертація)(414)

Булатов М.А. Немецкая классическая философия. Часть I. Кант. Фихте. Шеллинг(405)

Булгавок С. Православие(13)

Бусуйок Д. В. Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні(Дисертація)(415)

Бюджет і фінансова політика України / А.О. Єпіфанова. (15)

Бюлетень Національного банку України. - №8. – 2010 (632)

Вандишев В.М. Риторика (198)

Вандишев Філософія (2 шт) (222)

Василик О.Д. Бюджетна система України (15, 38)

Васильев История религий Востока (405)

Васильев А.А Истории Древнего Востока (13)

Васильев А.А История народу Хунну(13)

Васильев А.А. История Византийской империи (13)

Васильченко З.М. Фінансова математика(290)

Васюта-Беркут О.І. “Теорія бухгалтерського обліку” (44, 46а, 47а)

Введение в святоотеческое Богословие(13)

Вейник Виктор (13)

Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов (409)

Великдень (394)

Великдень (Мультимедійне видання про Весняний цикл святкувань в Україні)(відео, аудіо)(626)

Верхоглядова Н.І. Основи ціноутворення (2 шт) (130)

Вечір Ніни Матвієнко. (Аудіодиск) (658)

Виндельбанд В. История новой философии....Том 2. От Канта до Ницше. (405)

Виноградська Основи підприємництва (2 шт)(249)

Виноградський М.Д. Менеджмент в організації (273)

Виноградський М.Д. Організація праці менеджера (199)

Вища освіта і Болонський процес (20)

Владимирська Г.О.Реклама (2шт)(200)

Внукова Н.М. Соціальне страхування(279)

Волков Б.С. Конфликтология(342)

Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови (39)

Воспоминания о Гитлере (Альберт Шпеер) (405)

Все о США (21)

Всемирная история./ Поляк Г.Б (405)

Вступ до усного перекладу. Усний додаток / Новоселецька(408)

Выготский Л.С. Вопросы психологии (2 шт.)(362)

Выготский Л.С. Детская психология(341)

Выготский Л.С. Психология искусства (2 шт.)(363)

Гаджинский А.М. Логістика (405)

Гаевский Б.А. Философия политики (45)

Гайдуков Л.Ф., Крушинський В.Ю. Історія України (330)

Гайна Г.А. Основи проектування баз даних(304)

Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини (39)

Галерея українського та світового мистецтва (11)

Гармаев Культура семейных отношений(13)

Гармаев От зачатия до рождения(13)

Гармаев Психопатичесикй круг в семье(13)

Гармаев Пути и ошибки новоначальных(13)

Гартвич О.Г. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність (328)

Гевко І.Б. Операційний менеджмент (169)

Гетманцев Д.О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн (Дисертація)(415)

Гиппенрейтер Ю.Б. Пузырея А.А. Психология личности(361)

Глазовий П. Гуморески. (Аудіокасета) (2 частини) (650)

Глобальные проблемы современности (405)

Глотова Е. В. Правовое регулирование сіделок с земельными участками в Украине (Дисертація)(414)

Гоголь М.В. Вій (324)

Голованова А.А. Социальная психология личности(344)

Головатий М.Ф. Політична психологія (45)

Головатий М.Ф. Соціологія політики (43, 45)

Головатий М.Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи (43)

Головатый Н.Ф. Социология молодежи (43)

Головач А.В. Банківська статистика (44)

Головач А.В. Статистика банківської діяльності (44)

Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента (221)

Головні пісні та мелодії України (аудіодиск)(609) (2 шт.)

Голуб Б.А. Основы общей дидактики (405)

Голубев С. Київський митрополит Петро Могила і його сподвижники 1 том. К., 1883 г. 2-й том.К., 1898 г(32)

Голубов А.Є. Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння (Дисертація)(415)

Гомер „Одіссея”, в перекладі Б.Тена(406)

Гончарова Н.О. ікроекономіка» (328)

Горбач Л.М. Страхова справа (2 шт)(212)

Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг (2 шт)(210)

Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива (42)

Гра долі. Б. Хмельницький. Серіал документальних фільмів з ведучою Наталкою Сопіт. (Відеодиск) (637)

Грамацький Е. М.Договір зберігання у цивільному праві(Дисертація) (414)

Гребенюк О.С. Общая педагогіка (405)

Гречанюк В.Г. Фізична хімія і хімія силікатів (153)

Грибан Г.В. Методика викладання укр. мови в сер. Школі (2 шт)(186)

Грибан Г.В., Кучерук О.А. Практикум з мет-и викладання укр. м.(2 шт)(187)

Гридчина М.В. Налоговая система Украины (328)

Гридчина М.В. Финансовый менеджмент (46а, 328)

Гринев В.В. Инновационньій менеджмент (328)

Гринев В.Ф. Товарно инновационная политика государства (47а)

Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (46а)

Грідчина М.В. Фінанси (42, 44, 46а, 47а, 328)

Грозян Н.Ф.Фразеологічна мікросистема „поведінка людини” в українській мові (ідеографічний і аксіологічний аспекти) (Дисертація) (414)

Грузінова Л.П. Трудове право України(ч.1-ч.4) (42, 44, 46а, 47а, 328)

Грушко В.І. Пенсійна система України (2 шт)(188)

Гуревич Философская антропология (421)

Гурский Ю. Компютерна графика (140)

Гусейнов Р. История экономики России (405)

Дахно И.И. Патентование и лицензирование (328)

Дахно І.І Міжнародна торгівля((, 46а, 47а)

Дахно І.І. Міжнародна економіка (44, 46а, 47а, 328)

Дахно І.І. Міжнародне економічне право (44, 46а, 47а)

День 1997 (3)

День 1998 (4)

День 1999 (5)

День і Вічність Джеймса Мейса (404)

Державна історична бібліотека України (1939-2009). Путівник до 70-річчя (638)

Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит 4 екз. (18)

Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс / П.К. Германчук,(15)

Державні фінанси (2 екз.)(117)

Дженінгс Р. Microsoft Office Access 2003(266)

Дикарев И.С. Диспозитивность в уголовном процессе России (Дисертація) (125)

Дикий А. Неизвращенная история Украины-Руси Т.1(13)

Дикий А. Русско-еврейский диалог(13)

Дишкант Ю. І Кусок Комісії Туберкульоз (аудіодиск)(608)

Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала (42)

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент (328)

Добролюбие(13)

Довгань Л.Є. Корпоративне управління(289)

Додатки до науково-практичного коментарю Земельного кодексу України (466)

Докторські програми в Європі та Україні (403)

Доліненко Л.О. Цивільне право України (328)

Донець Михайло: біографія. (Аудіодиск) (655)

Дороговкази. Концепція українського суспільства.(426)

Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність т.4 (215)

Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність. І том (166)

Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність Т. 3(178)

Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність. ІІ том(165)

Дослідження Біблії(407)

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності(285)

Драч В.Г. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики (405)

Дригайло В.Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения (425)

Дудкіна К.А. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин (Дисертація) (413)

Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX веках (405)

Екологічний менеджмент Гайченко В.А (328)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 100-122(400)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 1-18(395)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 123-145(401)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 146-161(402)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 19-38(396)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 39-61(397)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 62-82(398)

Електронна версія Грецької Патрології. PGM 83-99(399)

Енциклопедія Острозька академія(123)

Ермаченкова В.С. Слово. Русский язык. (Аудиодиск) (641)

Ерухимович И.Л. Ценообразование (44, 46а)

Ерышев А.А. История политических и правових учений (45)

Ерышев А.А. Логика (39)

Ерышев А.А. Религиоведение (39)

Ерышев А.А. Сициология религии (43)

Есин А.Б. Введение в культурологию (405)

Євнух М.Б. Соціальна педагогіка (43)

Єлізарова І.О. Стиль ділового успіху(298)

Єлізарова І.О. Фінансова звітність та методика її аналізу (305)

Жарков Г.Н. Правовое обеспечение международного туризма (228)

Жаровська Г. П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України (Дисертація)(415)

Жданов (49)

Жданов В.Г. Глобализация и экономика(380)

Живий голос Василя Стуса (Аудіодиск) (633)

Живі голоси. Класики української літератури (4 шт.) (465)

Жильсон Э. Средневековая философия (405)

Жильцов О.б. Математичне програмування (328)

Житие святых мужей(13)

Жінки в житті Т. Шевченка. (Аудіодиск) (657)

Жук Л. В.Джерела податкового права України (Дисертація)(414)

Жук Л.А. Господарське законодавство України (315)

Журнал «НАТО Ревю» №1, №2 та №3 2002 року та «Довідник НАТО» 2001 року. (647)

Загородній А., Вознюк Г. Акції. Акціонерні то-ва: терм. слов. (2 шт)(189)

Загородній А., Вознюк Г. Зовнішньоекономічна діяльність: термінологічний словник (2 шт) (138)

Загородній А.Г. Облік і аудит. Термінологічний словник (318)

Зайцев О.Л. Право спадкування землі в Україні (Дисертація)(414)

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – № 9. –2010 (631)

Замки України (393)

Зарубежная литература XVII - XVIII веков_Энциклопедическое издание (405)

Зарудний Є.О. Філософія (2 шт)(190)

Захожай В.Б. Бухгалтерський облік в галузях економіки (44, 46а, 47а)

Захожай В.Б. Фінансова статистика (46а)

Зейгарник Б.В. Патопсихология(355)

Зеркин Д.П. Основы конфликтологии (405)

Зібрання чинних міжнародних договорів України. Т. 4., Кн.. 2. – К., 2004 (630)

Зібрання чинних міжнародних договорів України. Т. 5. Кн.. 2. (463)

Зібрання чинних міжнародних договорів України. Т. 6. Кн.. 2. (464)

Златоус Иоанн Том 1 книга 1(13)

Златоуст Иоанн: жизнь и труды Иоанна Златоуста (13)

Знаменский История Русской церкви(13)

Золотий Трек 2008 (аудіодиск)(610)

Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения (46а)

Зорин В. И. Введение в евразийскую философию (405)

Зорин В.И. Стань мудрым, богатым и счастливым (405)

Зотов А.Ф. Современная западная философия (405)

Зубалий Н.П. Основы психотерапии (122)

Зубков М. Сучасна українська ділова мова (437)

Зюнькін А.Г. Фінансове право (44, 46а, 47а)

Зятковський І.В. Фінанси підприємств (2 шт)(211)

Иванов В.М. Деньги и кредит (44)

Иванов В.М. Финансовый рынок (46а)

Иорданский Н.Н Эволюция жизни (учебник по теории эволюции)(405)

История православной церкви

История философии: Запад-Россия-Восток (книга вторая. Философия XV-XIX вв. (405)

Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (44, 46а)

Іванов В.М. Історія держави і права України (43, 45)

Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу (46а)

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз (46а)

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництві(184)

Ільїна С.Б. Основи аудиту (2 шт) (183)

Інтерв’ю з Патріархом Мстиславом. (Аудіодиск) (652)(2 шт.)

Інтернет для бібліотечних та інформаційних робітників (14)

Інформатика та комп’ютерна техніка (27)

Інформація про США (26)

Історія Канади: від колонії до демократії: лекційний курс, тест, карти, джерела. (33)

Історія України (дитяча колекція)(392)

Кагарлицький М.: біографія. (Аудіодиск) (656)

Каденюк О.С. Історія України (308)

Казначейська справа (істаляція)(332)

Как подготовить и написать реферат для сдачи кандидатского экзамена по философии (405)

Калач Г.М. Управління проектами (300)

Калина А.В. Економіка праці (42, 44, 46а, 47а, 328)

Калина А.В. Менеджмент продуктивності (42, 328)

Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (42)

Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование (44, 46а, 47а, 328)

Калинчик В.П. Энергетический менеджмент(217, 302)

Калінічук Ф.М. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів:“Культура здоров’я” та формування тверезого, здорового способу життя (253)

Кальной И. И., Сандулов Ю. А. Философия для аспирантов (405)

Карлін Державні фінанси в транзитивній економіці (2 шт) (182)

Карпенко М. О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх (Дисертація)(414)

Карпенко С.Г. Інформаційні системи і технології (39)

Карпіловська С.Я. Основи професіографії (42, 122)

Карпусь И.А. Французкий деловой язык (39)

Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви 2 тома(13)

Кафарський В. В.Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання (Дисертація)(414)

Качанов Ю.Л. Начало социологии (405)

Квітка-Основ’яненко Конотопська відьма (2 шт.)(323)

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права (2 шт)(197)

Киев: теперь и прежде(319)

Києво-Могилянська академія (скановані книги)(110)

Кириллов В.И. Логика (436)

Кислюк К.В. Релігієзвнаство (2 шт) (209)

Кичигін А.Ф., Егер Д.А. Глобальная энергия в энергосбережении добычи и обработки материалов (132)

Клименко Я. О. Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином(Дисертація) (414)

Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення (2 шт)(185)

Книга Київського намісництва 1787 р.(15)

Кобиляцький Л.С. Управління проектами (328)

Ковальський М.П. Етюди з історії Острога(423)

Когут Зоя: біографія, вірші.(Аудіодиск) (653)

Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України (Дисертація)(414)

Козоріз В.П. Загальне кадрове діловодство (39)

Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (161)

Коломийський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (15)

Коломієць О.О. Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи - підприємця(Дисертація) (414)

Колпаков В.М. Методы управления (42)

Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений (328)

Кому вниз”. Музика Високого Духу (Аудіодиск) (8 шт.) (444)

Кондратюк О.П. Система Верховної Ради в професійно-технічному навчальному закладі (131)

Конкуренция: от теории к практике. Тренинг для руководителей(335)

Кононенко І.В. Збірник нормативно-правових актів і документів із земельно-майнових відносин (313)

Кононенко І.В. Основи біржового права (2 шт) (235)

Кононенко П.П. Українознавство (328)

Конфликтология (учебное пособие) (405)

Концерт Ольги та Наталії Пасічник (258)

Кораблин М.А. Информатика поиска управленческих решений (16)

Коржинський С.Н. Настольная книга web-м@стер (6 шт)(приложение к книге)(410)

Кормич Інформаційна безпека: організаційно - правові основи (2 шт)(251)

Коростелев В.А. Роль консалтинга в управлении бизнесом (328)

Коростельов В.А Управлінське консультування (43, 328)

Корпоративная сеть московских библиотек (видеофильм, фото, презентации)(13)

Корпоративные финансы(367)

Корсак К.В. Основи сучасної екології (39)

Корчагина Е.Л., Степанова Е.М. Элементарный практический курс русского языка (Аудиодиск) (642) (2 части)

Корчакова Н. В.Психологічні особливості особистісної само презентації в молодшому шкільному віці (Дисертація) (414)

Костенко Ліна. (Аудіодиск) (654)

Котельніков Д. Словник-довідник юридичних термінів з управління фірмою (314)

Котельніков Д. Словник-довідник юридичних термінів з управління фінансами (316)

Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва (2 шт) (139)

Котляревський І. Енеїда(325)

Кох Ричард Менеджмент и финансы от А до Я(365)

Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности (44)

Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту (317)

Кравчук І. С. Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку (Дисертація)(414)

Кралюк П. 23 лютого (29)

Крам А. 100 золотых теорем как сделать рекламу(374)

Кращі приклади проекту „Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні „Гідна Україна” (624)

Кремень В.Г. Філософія управління (286)

Кривцун О.А. Естетика (405)

Крикавський Є.В. Логістика (245)

Крип’якевич І.П. Історія України (15)

Кришевич О.В. Психологічні аспекти розв’язання конфліктів у слідчій діяльності МВС України (Дисертація)(415)

Кронштадский И Золотые слова(13)

Кронштадский И. В мире молитве(13)

Кронштадский И. Живой колос(13)

Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень(160)

Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами (2 шт)(159)

Крушельницька О.В. Управління персоналом (2 шт) (247)

Крыловский А.С. Систематический каталог книг библиотеки киевской духовной академии 1890-1906 г.(32)

Ксенко О.Л. Экономика предприятия (42)

Кубів С. І. Маркетингова концепція формування системи «Підприємства та роздрібні клієнти – банк» (Дисертація ) (413)

Кудояр О. М. Релігія та її місце в політичній системі незалежної України (Дисертація)(415)

Кузнецов С.А. Коммерческое представительство по российскому гражданському праву(Дисертація)(414)

Кузьменко О.А. Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління (Дисертація)(414)

Кузьміна О.В. Диференційоване навчання в умовах групової форми навчальної діяльності учнів початкової школи (Дисертація)(414)

Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування (45)

Куленко М. Основи графічного дизайну)(158)

Кулян В.Р. Математическое программирование (39)

Кульженко С.В. Собор св. Кн.. Володимира(293)

Культура речи.(405)

Курило В. І., Михайлов О.Є. Кримінологія (127)

Курочкин А.С. Операционный менеджмент (328)

Курочкин А.С. Управление предприятием (42)

Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент (47а)

Куций О. А. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах (Дисертація)(414)

Кучик О.С. Міжнародні організації (431)

Кушпет В. Виконавська традиція співців-музик ХVІІІ – початку ХХ ст. Кобза, ліра, торбан, бандура. (Аудіодиск) (635)

Лавренчук В.П. Математика для економістів (240)

Латино-англо-русский словарь философских терминов (405)

Лебеді материнства. Живий голос В. Симоненка. (Аудіодиск) (646)

Лекция Жданова Алкогольный и наркотический террор(384)

Леонова А.О. Ефективність державного управління в контексті євроінтергації(278)

Лещинський О.Л. Економетрія (42, 44, 46а, 47а)

Лизанчук В.В. Основи радіо-журналістики (439)

Липинський. Конференція (DVD формат)(434)

Лисогор В.М. Основи моделювання маркетингової діяльності (272)

Литвин В. Україна 2004: Події. Документи. Факти(126)

Литвиненко Я.В. Податкова політика (46а)

Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн (44, 46а, 47а)

Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення (46а)

Лінгвокраїнознавство / Гапонів А.Б. (387)

Ліпка В.А. Національна безпека України (157)

Лісовицький В.М. Мікроекономіка (2 шт)(136)

Ліщинський О.Л. Економетрія (328)

Ловери Дж. Библия пользователя Dreamweaver MX (17)

Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта (122)

Локальные сети и безопасность Windows XP (469)

Лосев А.Ф. Миф – развернутое магическое имя(13)

Лосев А.Ф. Имяславие(13)

Лосева О.А. Культура делового общения(379)

Лосский В.Н. Догмат о непорочном зачатии(13)

Лосский В.Н. Предание и предания(13)

Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії (43)

Лукашевич Н.П. Психология труда (122)

Лукашевич Н.П. Социология образования (43)

Лукашевич Н.П. Социология труда (43)

Лукашевич Н.П. Стратегический кадровый менеджмент (42)

Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента (328)

Лучинин А.С. История психологии (364)

Любунь О.С. Система банківського менеджменту (2 шт) (133)

Львова Е.П. Мировая художественная культура. От зарождения до 17 века(440)(2 шт.)

Льовочкіна А.М. Етнопсихологія (43, 45, 122)

Майерс Д. Изучаем социальную психологію (405)

Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка(15)

Макарова О.В. Державні соціальні програми (2 шт) (151)

Макаровська Т.П. Економіка підприємства (328)

Маковейчук К. А. Моделирование управления экономической устойчивостью предприятий электронной коммерции (Дисертація) (414)

Максименко С.Д. Експериментальна психологія(122)

Максименко С.Д. Загальна психологія (122)

Максимюк С.П. Педагогіка (181)

Малафіїк Дидактика (248)

Малиш Н.А. Макроекономика (42, 44, 46а, 47а, 328)

Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки (42,46а)

Малишев Мужчина и женщина (48)

Манько М. 900-літній Острог (435)

Маркетинг товаров и услуг. Интерактивный учебный курс.(351)

Марківська Л. Л. Українська інтелігенція Волині між двома Світовими війнами (Дисертація)(414)

Маркусь В.О. Криміналістика(280)

Мармоза А.Т. Правова статистика (149)

Мартиненко А.К. Міжнародні відносини(282)

Мартиненко С.М. Загальна педагогіка (43)

Мартинюк-Гресь С.Д. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров’я (328)

Маслова С.О. Ринок фінансових послуг(291)

Маслова С.О. Фінансовий ринок. (15)

Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику(340)

Матеріали І Всеукраїнської Міжконфесійної християнської конференції „Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації”. (461)

Матеріали І Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції „Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації”(412)

Медицина: лекции для студентов(337)

Международная торговля (375)

Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. Делаем карьеру(372)

Мельник Л.П. Психологія управління (122,328)

Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади (Дисертація) (414)

Менеджмент (329)

Менеджмент гостиничных услуг(368)

Микола Леонтович. Фонозаписи. (Аудіодиск) 443 (8 шт.)

Милиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки (44)

Минцберг Г., Куинн Д.Б. Стратегический менеджмент(371)

Мирончик В.Д. Історія України (39)

Мисник И.В. Потерпевший в российском уголовном судопроизводстве (Дисертація)(125)

Михайленко О.О. Речово-правові обмеження права приватної власності за стародавнім римським та сучасним цивільним правом України (Дисертація)(414)

Михайлівський Золотоверхий монастир. 900 років. (Відеодиск) (636)

Михайловська О.В. Спеціальні економічні утворення (234)

Мицько Острозька Словяно-греко-латинська академія(422)

Міжнародна конференція „Розвиток демократії в Україні” (8)

Мілай А.О. Кредитно-розрахункові операції (46а)

Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу (122)

Мінюков П.І. Процесуальне повноваження начальника слідчого відділу (226)

Міхай А.О. Кредитно-розрахункові операції (44)

Мова – душа народу”(Українська двомовна програма ім.. Св. Миколая при школі Пресвятої Родини)(аудіодиск)(613)

Молдован В.В. Судова риторика (137)

Молодежь о прошлом и будущем (625)

Молчать об этом – преступление (254)

Морозова В.А. Редактирование (405)

Москвитина Л.И. В мире новостей. Пособие для иностранцев по развитию навыков аудирования на материале языка СМИ. (Аудиодиск) (3 части) (643)

Мостовюк М.А. Легитимность госсударственного насилля(Дисертація)(414)

Музика Миколи Лисенка (Аудіодиск) (634)

Муромцева Ю.І. Демографія (2 шт)(163)

На кінчику пера (Матеріали про Василя Стуса)(331)

Науково-практичний коментар до закону України „Про особисте селянське господарство.” (191)

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (118)

Національна парламентська бібліотека України (інформаційно – пошуковий тезаурус) (12)

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік (277)

Нежурбіда С. І. Злочинна необережність: концепція, механізми та шляхи протидії (Дисертація) (414)

Нерух О.Г. Лінійна алгебра та аналітична геометрія (301)

Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (42,44,46а,47а)

Неткор 2003-2004 (фото, відео)(611)

Никифоров А.Л. Логика (405)

Нікітіна Л.О. Павові засади формування місцевих бюджетів

Ніколенко А.Г. Тезаурус фразових дієслів сучасної англійської мови (310)

Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту (2 шт) (231)

Норіцина Н.І. Маркетингова структура комунікації (47а)

Облік і аудит (40)

Обозов Н.Н. Психология работы с людьми (42,45,122)

Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність (43,47а)

Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент (47а)

Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование (47а)

Оганян Г.А. Політична економія (45, 46а, 47а,328)

Ой, зійшла зоря на Почаєвом (DVD)(327)

Олійник В.О. Німецька ділова мова (39)

Олійник О. Граматика української мови (275)

Олійник О. Українська мова та література (2 шт) (150)

Оподаткування підприємницької діяльності (232)

Освітній менеджмент / Л. Даниленко(15)

Осипчук Л.А. Организация выполнения государственного бюджета (46а)

Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи (44)

Основы бизнеса(346)

Осовська Г.В. Економічний словник (2 шт) (135)

Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті (2 шт)(192)

Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами (2 шт)(176)

Осовська Г.В., Осовський Менеджмент організацій (2 шт)(193)

Остапишин Т.П. Основи банківської справи (44)

Острозькі просвітники (432)

Павлов В.І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів(179)

Павлов В.І. Ринок нерухомості (2 шт) (152)

Павлов Д. М.Організаційно-правові засади забезпечення ефективностіІ функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління) (Дисертація)(413)

Павловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами (42)

Пальчевський С. Автосугестопедія (299)

Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка (243)

Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка (2 шт.)(214)

Пальчевський С.С. Сугестопедія (156)

Пасмор Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення (155)

Пахомов В.І. Гроші та кредит (42, 44, 46а, 47а, 328)

Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування (42, 328)

Пашута Н.Т. Основы прогнозирования и программирования экономики (328)

Пелеха Ю.І. Етика ділових відносин(287)

Пелеха Ю.І. Організація сучасного діловодства (284)

Переклад англомовної економічної літератури(Аудіокасета) (262)

Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент(283)

Петрик В.М. Демонологія(213)

Петров В.В. Инновационный менеджмент(373)

Петров Є.В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин (Дисертація)(415)

Петровский А.В. Психология (2 шт.)(350)

Пилипенко В.Е. Экономическая социология (43)

Питер Дойль Маркетинг-менеджмент как стратегия…(339)

Підхомний О.М. Управління інв-ми процесами на фін. Ринку (2 шт) (162)

Пірен М.І. Конфліктологія (42)

Пірен М.І. Конфліктологія (45)

Пірне М.І. “Конфліктологія” (122)

Пісні Євгенії Лещу про Україну, Івана Богуна (Аудіокасета) (263)

Пісні Євгенії лещу у виконанні митців України (Аудіокасета)(264)

Пісні Олександра Смика у виконанні гурту „Чорні черешні”, Павла Зіброва, Олександра Гаркового, Наталі Криничанки (аудіокасета) (601)

Піча. Соціологія(124)

Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі/ 4 екз.(19)

Платонов Полный курс лекций по русской истории (405)

Плешаков А.П. Основы политологии(247)

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов (405)

Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях(172)

Подоровская М.М. Организиция труда (42, 44, 46а, 47а)

Поезії та пісні Є.Лещук (383)

Політична економія/Ред. Степурко (2 шт) (167)

Політологія / Вегеша М.М.. – К.: Знання, 2008 (623)

Попелюшко В.О. Мала судова реформа (242)

Постюшков А.В. Оценочный менеджмент (352)

Права людини(208)

Правознавство (41)

Правознавство (DVD)(121)

Предборський В.А. Детінізація економіки (239)

Предборський В.А. Економічна безпека держави (171)

Примак Т.О. Маркетинг (46а, 47а)

Приступов Петро „Сад божественних пісень” (аудіокасета)(604)(9 шт.)

Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні (2 шт)(170)

Программа экзамена кандидатского минимума по философии (405)

Программирование на языке С. (3 екз.)(114)

Проповіді Митрополита Василя Липківського (442)(5 шт.) (Аудіодиск)

Психология (357)

Пустовит А.В. История европейской культуры (39)

Радхакришнан Сарвепалли Индийская философия (405)

Радчик Р. В.Газета “Волинь” та однойменне видавництво (1941-1944 рр.): організаційний і проблемно-тематичний аспекти (Дисертація)(415)

Ревак І.О. Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України (Дисертація)(414)

Ричард Т. Де Джордж Этика бизнеса (378)

Родченко В.В. Международный менеджмент(44, 46а, 47а)

Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології (236)

Романин А.Н. Основы психоанализа (2 шт.)(360)

Російсько-український словник (Українська академія наук)(419)

Росовецкий С.К. Очерки истории отечественного менеджмента (328)

Российская педагогическая энциклопедия (405)

Российский сводный каталог по научно - технической литературе (9)

Ростовський В.С. Культура питання(219)

Ростовський В.С. Теоретичні основи технології громадського харчування (206)

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи (405)

Рудич Ф.М. Україна у сучасному геополітичному просторі (45)

Русская песня в изгнании (Аудиодиск) (644)

Рысев Н. 11 правил руководителя. (Аудиодиск). (427)

Савчук З.С. В.Д.Отамановський (1893 -1964) – вчений, педагог, організатор науки(Дисертація)(415)

Сазарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту (237)

Салтевський Криміналістика(271)

Салтовський О.І. Основи соціальної екології (122)

Самчук У. Марія (2 шт.)(320)

Сахарцева І.І. Ризики економічної діагностики підприємства (307)

Свістельник І.Р. Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки Львівського державного інституту фізичної культури (281)

Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг (47а)

Священное предание. Острожно, секта. Тренинг для глаз(268)

Сенченко М.І. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? (45)

Синхрония (13)

Система ІРБІС (31)

Систематический указатель журнала «Киевская старина» за 1881-1906 годы. Полтава, 1911 г.(32)

Сікорська І. А.Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства (Дисертація) (413)

Січевлюк В. А. Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект) (Дисертація)(415)

Скворцов М.Н. Податковий менеджмент(294)

Склад: организация, управление, логистика(370)

Скребец В.А. Психологическая диагностика (43, 122)

Скребец В.А. Экологическая психология (122)

Скуратівський В.А. Основи соціальної політики (42)

Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент (328)

Сладкевич В.П. Современный менеджмент (46а, 47а, 328)

Словники України „абв...”(Словозміна. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. ) (6, 7, 261)

Словники України: парадигма, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. (645)

Смаглюк О. В.Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року (Дисертація)(414)

Смик О. „В любові переможених немає”(аудіодиск)(616)

Смик О. „Всеношна для душі”(аудіодиск)(618)

Смик О. „Провінційна пані”(аудіодиск)(617)

Смик О. Параноєвий ковчег. До першої річниці майдану. (Аудіодиск)(648)

Смик Олександр „Діагноз Україна” (аудіокасета) (600)

Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов(405)

Сморж Л.О. Естетика (2 шт)(207)

Сморж Л.О. Філософія (2 шт) (230)

Снайдер Д. Курс выживания для подростков (405)

Соколик Т. „В зимові дні”(аудіодиск)(615)

Соколюк Т. „Я розповім вам батькові пісні”(аудіодиск)(614)

Солдатенко О. А. Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку (Дисертація)(415)

Соціальний захист прав дітей, сімей та вразливих верств населення(333)

Соціально-просвітницькі тренінги: навчально-методичний посібник з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу (256)

Соціологія: словник термінів і понять/Ред. Біленький Є.А. (134)

Сприяння розвитку в енергетичному секторі (брошури ООН) (334)

Старобурятская живопись(13)

Старовойтенко І.М. Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело (Дисертація)(415)

Стародавній Рим (дит. колекція)(390)

Стародавня Греція (дит. колекція)(391)

Статистичний щорічник 2003 рік. (35в)

Статистичний щорічник 2004 рік.(113)

Статистичний щорічник за 2004 рік (Рівненщина) (34)

Статистичний щорічник України 2002 р. (109)

Степовик Д. Релігії, культи і секти світу(38)

Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки (15, 328)

Стоименов Й.А. Психиатрический энциклопедический словарь (122)

Стратегический менеджмент(377)

Стрельбицька Л.М. Основи банківської системи України та банківської діяльності(201)

Стрельбіцька Л.М. Банківське безпекознавство (2 шт)(168)

Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів та послуг (312)

Стус Василь „Подих слова” (відео)(607)

Суббота Ю.В. Оздоровчі рухові програми(202)

Суини М. Лекции по средневековой философии . Выпуск 1(405)

Сурмин Ю.П.Теория систем и системный анализ (42, 45, 46а, 328)

Тарас Шевченко. Поет. Художник (2 шт.)(389)

Тарас Шевченко. Поетичні твори. (Аудіо диск) (6 шт.) (445)

Татарников Е.А. Антикризисное управление(345)

Тейчман Дж., Эванс К. Философия (405)

Телекритика (30)

Теория трезвости (255)

Технология обучения и развития персонала. Бизнес-тренинг (369)

Тигова Т.Н. Микроэкономика (42,44,46а, 47а, 328)

Тимкова В.А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень(270)

Титов Хв.. Стара вища освіта в київській Україні XVI- поч.. XIX. К, 1924 г.(32)

Ткаченко Н.В. Страхування (306)

Ткаченко Н.В. Страхування: Практикум (303)

Ткачук В.Г. Анатомия и эволюция нервной системы(122)

Ткачук В.Г. Медико-социальные основы здоровья (43, 122)

Ткачук В.Г. Психофизиология труда (42)

Траут Дж., Райс Э. Маркетинговые войны (Аудиодиск) (429)

Тріо „Волошки” „Фантазія” (аудіодиск) (606)

Труды 2 международной конференции «Идентификация систем и задачи управления». – Москва 29-31 января 2003. (2)

Туленкова І.М. Іспанська ділова мова (39)

Турчанінова Л.І. Практикум із вищої математики(292)

Тылец В.Г. Психология обучения иностранным языкам (Дисертація )(413)

Удалова Л.Д.Кримінальний процес України(129)

Удод М. В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні (Дисертація)(414)

Україна та її регіони: Атлас-довідник (116)

Україна у цифрах 2003 р. (2 екз.) (35)

Україна у цифрах 2004 рік. (112)

Українка Л. Драматичні твори (3 шт.)(321)

Українська ікона в просторі і часі(424)

Українська усна народна творчість / М.Б. Лановик(15)

Українські народні казки (3 шт.)(322)

Українсько-перський словник(196)

Управление PR(354)

Управление персоналом (349)

Управление проектом(353)

Управление рисками (348)

Управление эффективными брендами(366)

Уразов А.У. «Основи економічної теорії» (328)

Уривалкін О.М. Історія України (2 шт) (145)

Установ Н.М. Власть и право: вопросы теории и практики (Дисертація) (Дисертація)(414)

Устенко О.Л. Экономика передприятия (46а, 47а)

Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентноздатністю організації (295)

Федоренко В.Г. Інвестознавство (42, 44, 46а, 47а)

Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України (42)

Федоренко В.Г. Страховий та інвестиційний менеджмент (46а, 47а)

Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн (420)

Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні(244)

Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку. (Дисертація)(415)

Філімоненков О.С. Фінанси підприємств (42, 44, 46а, 47а, 328)

Філіппов М.М. Психофізіологія людини (122)

Філософія, історія, релігія (збірник праць)(381)

Фільм про Джеймса Мейса (612)

Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система в Україні(250)

Фіцула Педагогіка (38)

Фодоренко В.Г. Страховий та інвестиційний менеджмент (44)

Фомичев С.К. Основы управления качеством (328)

Фото 2 диска (24)

Франко І. Захар Беркут(326)

Фрейд Зигмунд Психоанализ. Религия. Культура(358)

Хаббард Р. Введение в дианетику (478)

Хаббард Р. Что может делать дианетика (479)

Хасси Дэвид Стратегия и планирование. (336)

Хислоп Б. Библия пользователя Word 2003 (265)

Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг(38)

Холл Ричард Организации: структуры, процессы, результаты(343)

Хомич Г.О. Основи психологічного консультування (42, 122)

Хорова капела Пачайна. Шевченківські кантати. Українська класична музика. (2 шт)(388)

Хохуляк В.В. Правове регулювання земельного податку в Україні (Дисертація) (413, 414)

Храмов В.О. Зовнішньоекономічна політика (43, 45, 328)

Храмов В.О. Основи управління персоналом (42, 44, 46а, 47а)

Центральна технічна бібліотека Німеччини (10)

Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень (43)

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів (144)

Цюрупа М.В., Дяченко В.І. Міжнародне гуманітарне право(128)

Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості (42)

Чередниченко Н.І. Ринок цінних паперів (42, 46а)

Череп А.В. Економічний аналіз(274)

Череп А.В. Інвестознавство (203)

Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання (2 шт)(194)

Черная легенда(13)

Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України (Дисертація)(415)

Чернявский А.Г. Антикризисное управление (42, 328)

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування (39)

Чорна книга України. Збірник документів, архівних матеріалів, листів , доповідей, статей, спостережень, есе / Ред. Ф. Зубанич.(15)

Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз (328)

Чорней Р.К. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики (39)

Чорнобай В. П. Китайська мова (5 шт.) (470)

Чубакова О.Ю. «Спільне підприємництво:економіко-інформаційна парадигма» (328)

Чубач Г. “Мої пісні”(аудіодиск) (621)

Чудеса православ’я (382)

Чуприков А.П. Общая и криминальная сексология (43, 122)

Чупрій Л.В. Співвідношення розуму та віри в українській філософській традиції XI-XIX ст. (Дисертація) (413)

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями (146)

Шабала Я.М. Історія України (225)

Шабуров Н.В. История древней церкви и введение в историю древних восточных церквей (13)

Шаповал Ю. „Українська мрія”(фільм про Шумського, Хвильового, Волобуєва, Скрипника)(відео) (622)

Шаш Н.Н. Обучение персонала(359, 376)

Швець Н.А. Раціоналізація трудової діяльності (42)

Шевцова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства (220)

Шейко М. Історія української культури (418)

Шеремет О.О.Фінансовий аналіз (147)

Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів (154)

Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства (229)

Шиманович О. М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) (Дисертація)(414)

Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal(233, 416)

Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку (47а)

Шкапова О.М. Маркетингова товарна політика(47а)

Шкарчук Л.О. Ціни і ціноутворення (148)

Шкварчук Л.О. Ціноутворення (164)

Школа С.М. Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні(Дисертація)(415)

Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні (328)

Шпотаківська О.В. Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві (Дисертація)(414)

Штейн бук Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі (216)

Шульц Д., Шульц С. Психология и работа(356)

Шумило Г.І. Технологія приготування їжі(218)

Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом (42, 122)

Щекин Г.В. Организация и управление персоналом (328)

Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента (42)

Щекин Г.В. Основы психологических знаний (39, 122)

Щекин Г.В. Система социологического знания (43)

Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика (42, 45)

Щекин Г.В. Теория и практика управления персоналом (42, 44, 46а, 47а, 328)

Щекин Г.В. Управление бизнесом (42, 44, 46а, 47а, 328)

Щекин Г.В.Как эффективно управлять людьми (42)

Щерба С.П. Філософія (39, 204)

Щокін Г.В. Культура і анти культура: хто кого? (39)

Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів (44, 328)

Щукін Б.М. Інвестування (42, 44, 46а, 47а, 328)

Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Учебник. Уровень А1 (элементарный). (Аудиодиск). (639)

Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Учебник. Уровень А2 (базовый). (Аудиодиск). (640)

Юрій М.Ф. Історія України (205)

Юрій М.Ф. Основи політології(195)

Юрій М.Ф. Соціологія культури (241)

Юрій С. І. Соціальне страхування (2 шт) (227)

Юрій Соціологія (238)

Юртина І.І. Практикум з вищої математики (328)

Якимів А. І. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні (Дисертація)(415)

Якубовський І. Вірю в тебе Україна(260)

Якубовський І. Серпнева рапсодія (259)

Ямкова О. О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види(Дисертація)(414)

Яремчук Н. В. Хемінгуей і Гончар: взаємодія художніх систем(Дисертація) (414)

Яроцький П.Л. Релігієзнавство(177)