Головна » Бібліотека » Новини » 2019 » 14 травня - 90 років від дня народження Бойка Володимира Григоровича

14 травня - 90 років від дня народження Бойка Володимира Григоровича

14.05.2019

14 травня -  90 років від дня народження Бойка Володимира Григоровича

Літературознавець є автором понад 100 публікацій та таких монографій: «Поетичне слово народу і літературний процес. Проблема фольклорних традицій в становленні української радянської поезії» (1965), «Сучасна народнопоетична творчість на Україні. Основні тенденції розвитку» (1973), «Поезія Едуарда Межелайтіса» (1988).

У монографії «Поезія Едуарда Межелайтіса» В. Г. Бойко висвiтлює твоpчий шлях видатного литовського поета. Hа основi аналiзу його твоpiв – «Бpатеpської поеми», збipникiв «Людина», «Авіаетюди» та pяду iнших, — pозглядаються двi найважливiшi пpоблеми твоpчостi поета — людина i суспiльство, людина i всесвiт.

В. Г. Бойко був упорядником та науковим редактором багатьох збірок українського фольклору.