Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує

Бібліотека рекомендує

16.03.2015

Загальне адміністративне право

Загальне адміністративне право
Посібник «Загальне адміністративне право» розроблено у співавторстві провідними фахівцями у галузі адміністративного права, професорами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романом Сергійовичем Мельником та Володимиром Михайловичем Бевзенком. Цінність даного посібника полягає в тому, що його побудова і текстове наповнення обумовлені сучасними українською та європейською доктринами адміністративного права.
16.03.2015

Кримінальне право

Кримінальне право
Цей посібник став результатом роботи Координатора проектів ОБСЄ, що з 2005 року здійснює моніторинг за вищою юридичною освітою в Україні. Його автори бачать посібник з кримінального права не як звід правил, що закріплюють перелік заборонених під загрозою покарання діянь, не як постатейний переказ Кримінального кодексу, не як збірку складних наукових проблем з кримінального права (які зрозумілі лише вузькому колу спеціалістів), але й не як дитячий комікс.
16.03.2015

Кримінальний процес

Кримінальний процес
У навчальному посібнику оригінально викладені основні поняття кримінального процесу. Його автори застосовують інноваційні підходи до викладання кримінального процесу, що ґрунтуються на ідеї запровадження європейських правових цінностей у сфері кримінального судочинства в український освітній простір, а відтак – у свідомість майбутніх вітчизняних правників.
01.12.2014

Медична психологія

Медична психологія
Рекомендуємо Вашій увазі підручник «Медична психологія» за загальною редакцією доктора психологічних наук, професора С. Д. Максименка. Це видання вирізняється з-поміж інших підручників, присвячених медичній психології, висвітленням усіх основних розділів галузі з позиції цілісної особистості, невід’ємними ознаками якої автори називають унікальність, активність, відкритість, вираження, саморозвиток та саморегуляцію.
05.11.2014

Історія світової релігієзнавчої думки

Історія світової релігієзнавчої думки
Сьогодні ми рекомендуємо Вашій увазі навчальний посібник кандидата історичних наук Романа Юрійовича Бойка під назвою «Історія світової релігієзнавчої думки». Навчальний посібник укладений на базі лекційного курсу з історії світової релігієзнавчої думки, який автор читає у Національному університеті «Острозька академія».
08.04.2014

Місцеві фінанси

Місцеві фінанси
Рекомендуємо Вашій увазі навчальний посібник доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту Ольги Дем’янчук під назвою «Місцеві фінанси», виданий з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
30.01.2014

Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації

Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації
Рекомендуємо Вашій увазі монографію доктора юридичних наук, професора Ковальчука В. Б. та кандидата юридичних наук, доцента Іщука С. І. під назвою «Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації».
09.12.2013

Небезпечне суперництво… Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938 – 1939 рр.

Небезпечне суперництво… Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938 – 1939 рр.
Сьогодні ми рекомендуємо монографію доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії ім. М. П. Ковальського НаУОА В. Трофимовича, написану у співавторстві з Л. Трофимович, яка носить назву «Небезпечне суперництво… Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938 – 1939 рр.».
09.10.2013

«Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко

«Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко
Рекомендуємо Вашій увазі монографію старшого викладача кафедри української мови і літератури, кандидата філологічних наук Ю. Миненка «Зри сія знаменія княжате славного» (Геральдична поезія в українському бароко), присвячена одному з популярних жанрів вітчизняної барокової спадщини. Книга є результатом роботи дослідника над кандидатською дисертацією.
11.09.2013

Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків

Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків
Рекомендуємо Вашій увазі книгу відомого українського вченого, доктора історичних наук, професора В. І. Ульяновського «Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків» присвячену знаковій постаті середньовічної історії України Василю-Костянтину Острозькому. Фундаментальне дослідження стало результатом багаторічних студій науковця над князівською династією Острозьких.