Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра психолого-педагогічних дисциплін » Каламаж Руслана Володимирівна

Каламаж Руслана Володимирівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2009

Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів [Текст] : монографія / Руслана Каламаж. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 404 с.

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії. Висвітлюється зв'язок індивідуального стилю діяльності та когнітивно-стильової організації пізнавальної сфери особистості з Я-концепцією. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.

Статті

2014

Каламаж Р. В. Ефективність метапам’яті: основна проблематика [Текст] / Р. В. Каламаж, Т. А. Довгалюк // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 2. – С. 61–63.

Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання [Текст] / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : актуальні проблеми когнітивної психології. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 28. – С. 3–16.

2012

Каламаж Р. В Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості [Текст] / Р. В. Каламаж // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С. Д. Максименка, Л. А.Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 16. – С. 421–431.

Каламаж Р. В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність / поленезалежність [Текст] / Р. В. Каламаж / Матеріали міжнародної інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С. 13–15.

Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей [Текст] // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип.15. – С. 202–212.

Каламаж Р. В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : актуальні проблеми когнітивної психології. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип.20. – С. 32–41.

Матласевич О. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді [Текст] / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наука і духовність у системі сучасного управління : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2012. – С. 35–37.

2011

Каламаж Р. В. Маніпулятивний аспект виборчих технологій [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 18. – С. 87–94.

Каламаж Р. В. Правосвідомість у контексті правової культури виборців [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 17. – С. 140–146.

Матласевич О. В. Психолого-герменевтичний аналіз твору Г. Смотрицького «Ключ царства небесного» [Текст] / О. В. Матласевич, Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – Вип. 18. – С. 159–171.

2010

Каламаж Р. В. Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – Вип. 16. – С. 85–94.

Каламаж Р. В. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції [Текст] / Р. В. Каламаж // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2010. – Вип. 15. – С. 72–81.

2009

Каламаж Р. В. Кар’єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-концепції [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 13. – С. 127–133.

Каламаж Р. В. Я-концепція в контексті когнітивних стилів [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: сучасні дослідження когнітивної психології. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – Вип. 12. – С. 100–115.

2008

Каламаж Р. В. Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – Вип. 11. – С. 72–77.

2007

Каламаж Р. В. Аксіологічні особливості правової культури особистості [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Вип. 8. – С. 112 –120.

Каламаж Р. В. Концепція індивідуального стилю діяльності та її реалізація у професійній підготовці майбутніх правників [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Вип. 9. – С. 192–197.

2006

Каламаж Р. В. Я-концепція як складова професійної самосвідомості юристів [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – Вип. 7. – С. 156–163.

2005

Каламаж Р. В. Проблеми формування психологічної компетентності магістрів державної служби [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2005. – Вип. 6, ч. 1. – С. 127–134

2004

Каламаж Р. В. Психологічні аспекти електоральної поведінки виборців [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2004. – Вип. 5. – С. 100–106.

2002

Каламаж Р. В. Психологічні аспекти правової культури виборців [Текст] / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2002. – Вип. 3. – С. 327–334.