Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра політології » Мацієвський Юрій Володимирович

Мацієвський Юрій Володимирович

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник [Текст] / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. – перероб. та допов. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 164 с.

У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.

Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.

2013

Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? [Текст] : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 134 с.

У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.

Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.

2008

Рибак А. Написання та оформлення студентських наукових робіт [Текст] : методичні рекомендації для студентів спеціальності «політологія» / Андрій Рибак, Юрій Мацієвський. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 48 с.

2003

Матеріали для самостійної роботи з курсу “Конфліктологія” [Текст] / укл. Мацієвський Ю. В. ‒ Острог : Національний університет "Острозька академія”, 2003. ‒ 146 с.