Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра політології » Лебедюк Віталій Миколайович

Лебедюк Віталій Миколайович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Лебедюк В. Даль Роберт Алан [Текст] / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 193–194.

Лебедюк В. Кірчхаймер Отто [Текст] / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 304–305.

Лебедюк В. Лейпхарт Аренд [Текст] / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 371–372.

Лебедюк В. Райкер Вільям [Текст] / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 547–548.

Лебедюк В. Хаусхофер Карл [Текст] / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 679–680.

2013

Олейник В. В. Распределение влияния между фракциями и группами в Верховной Раде Украины (1990 – 2012 гг.) [Текст] : препринт WP7/2013/08 / В. В. Олейник, В. Н. Лебедюк. – М., 2013. – 76 с. – (Cерия WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»).

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник [Текст] / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. – перероб. та допов. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 164 с.

У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.

Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.

2013

Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? [Текст] : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 134 с.

У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.

Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.