Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра документознавства та інформаційної діяльності » Вербець Владислав Володимирович

Вербець Владислав Володимирович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2005

Вербець В. В. Педагогічна діагностика формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді [Текст] : монографія / В. В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2005. – 383 с.

У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з діагностикою формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді, вивченням його структури, педагогічних умов та інноваціних технологій актуалізації навчально-виховного процесу. Науковий пошук грунтується на теоретико-методологічних засадах міждисциплінарного аналізу морально-етичних, соціально-психологічних та психолого-педагогічних аспектів самоактуалізації, самовдосконалення та саморозвитку студентської молоді. Монографія містить результати різноаспектного науково-теоретичного та методично-технологічного аналізу процесів пізнання, спілкування та науково-творчої діяльності студентської молоді різних освітніх закладів країни з детальним описом основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу освітньої галузі.

2004

Вербець В. В. Формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді [Текст] / В. В. Вербець // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства : монографія. – К., 2004. – С. 76–92.

2002

Вербець В. В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація [Текст] : монографія. – Рівне : РДГУ, 2002. – 309 с.

У книзі аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціально-педагогічних досліджень, розглядаються підсумки наукових розвідок, здійснених колективом Інститутом соціальних досліджень Національного університету «Острозька академія» упродовж 1997 – 2000 років.

Основу соціально-педагогічних досліджень становить гіпотеза стосовно структури духовно-творчого потенціалу молоді і ролі соціальних установок та орієнтацій особистості. Книга містить різноаспектний науково-теоретичний та методичний матеріалі детальний опис основних процедур проведення соціально-педагогічного моніторингу, які можуть бути використані при дослідженні проблем учнівської та студентської молоді.

Результати наукових досліджень можуть бути корисними для викладачів педагогіки, психології, соціології та студентів, які беруть участь у науково-дослідницькій роботі, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл та інших замовників соціальної та соціально-педагогічної інформації.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2012

Вербець В. В. Моніторинг навчально-виховного процесу [Текст] : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. – друге вид. доп. і перероб. – Рівне : РДГУ, 2012. – 60 с.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики організації моніторингу навчального процесу вищого освітнього закладу. У праці пропонується методика організації моніторингу щодо визначення рейтингу досягнень окремого викладача на засадах трансформованих методик, які були апробовані в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті імені Г. С. Сковороди та Рівненському державному гуманітарному університеті.

Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень окремого викладача вищого навчального закладу.

Видання може бути корисним магістрам, викладачам, завідувачам кафедр та деканам факультетів у справі налагодження моніторингу досягнень як окремого викладача, так і загалом кафедри, факультету, університету.

2009

Вербець В. В. Методика формування іміджу політичного лідера [Текст] : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. – Рівне, 2009. – 50 с.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики проведення політичного аналізу суспільної ситуації та аналізу особливостей формування іміджу політичного лідера. У праці розглядаються феноменології лідерства та пропонуються технології проведення інформаційної кампанії передвиборчого процесу.

Особлива увага приділяється репрезентації характеристик рис сучасного лідера та здійснення аналізу сучасної політичної ситуації за допомогою засобів соціального моніторингу.

Вербець В. В. Соціологія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. – К. : КОНДОР, 2009. – 550 с.

Посібник містить основні аспекти соціологічних досліджень. В ньому доступній формі викладені історії розвитку соціологічної думки у світі та Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень. Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання.

Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів, викладачів соціології, всім хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства.

2008

Вербець В. Методика організації та проведення соціологічного дослідження [Текст] : навчальний посібник / Владислав Вербець. – Березно, 2008. – 231 с.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який розкриває методику організації та проведення соціологічного дослідження. У ньому пропонуються методики та технології, що упродовж 2003 – 2008 років апробувалися в різних галузях соціальної практики – науки, політики, культури, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних умов та правил, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації.

Мета практикуму – допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження.

Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методиками, зокрема соціологічними дослідженнями.

Вербець В. В. Методологія та методика соціологічного дослідження [Текст] : навчальний посібник / В. В. Вербець. – друге вид. доп. і перероб. – Рівне : РДГУ, 2008. – 231 с.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціологічного дослідження. У праці пропонуються технології, методи та інструментарій, що упродовж 1983 – 2006 років апробувалися і різних галузях соціальної практики – науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації.

Вербець В. В. Моніторинг навчально-виховного процесу [Текст] : навчально-методичний посібник / В. В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2008. – 59 с.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований на розкриття методології та методики проведення моніторингу навчального процесу вищого освітнього закладу. У праці пропонується технологія проведення моніторингу у визначенні рейтингу досягнень окремого викладача на основі доповнених та трансформованих автором праці методик, які були розроблені та апробовані в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) та в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди. Особлива увага приділяється визначенню основних вимог та показників, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної інформації для побудови рейтингу досягнень окремого викладача вищого навчального закладу.

2006

Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень [Текст] : методичний посібник / В. В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2006. – 207 с.

У посібнику репрезентований навчально-методичний матеріал, який спрямований для розкриття методології та методики організації та проведення соціологічного дослідження. У праці пропонуються технології, методи та інструментарій, що упродовж 1983 – 2006 років апробувалися в різних галузях соціальної практики – науки, політики, культури, спорту, дозвілля та навчально-виховного процесу освітнього закладу. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації.

Мета практикуму – допомогти студентам здобути знання, уміння та навички для проведення конкретного соціологічного дослідження.

Видання може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться інноваційними дослідницькими методами, зокрема соціологічними дослідженнями.

2005

Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти [Текст] : навчально-методичний посібник. – Рівне : РДГУ, 2005. – 202 с.

У посібнику розглядається теоретичні та методичні проблеми вивчення соціології як соціально-гуманітарної науки, репрезентується модульна система соціологічних досліджень діяльності засобів масової інформації, розвитку соціальних спільнот і молодіжних груп. Висловлення теоретичного характеру супроводжується суттєвими практичними напрацюваннями, які постають ілюстрованим фоном теоретико-методологічних положень.

2004

Вербець В. В. Діагностика формування та реалізації духовно-творчого потенціалу студентської молоді [Текст] : посібник / В. В. Вербець. – Рівне : РДГУ, 2004. – 147 с.

2001

Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень [Текст] : [посібник] / В. В. Вербець. – Острог, 2001. – Ч. 1. –185 с.

У посібнику аналізується коло проблем, пов’язаних з організацією та проведенням соціологічних досліджень, пропонуються для розгляду прийоми й методи збору, обробки та інтерпретації соціальної інформації. Особлива увага приділяється визначенню основних правил і вимог, дотримання яких забезпечує здобуття надійної та об’єктивної емпіричної інформації в царині політики, культури, громадської думки.

2000

Соціологічне дослідження: методика організації та проведення [Текст] : методичні рекомендації / укл. В. В. Вербець. – Острог, 2000. – 65 с.