Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет політико-інформаційного менеджменту » Кафедра документознавства та інформаційної діяльності » Бондарчук Ярослава Віталіївна

Бондарчук Ярослава Віталіївна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2013

Бондарчук Я. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій) : [Текст] : монографія / Ярослава Бондарчук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 152 с. – (Серія «Медіа-текст в системі культури» ; вип. 1).

У монографії проаналізовано різні підходи до вирішення проблеми походження світу і людини з позицій природного еволюціонізму, креаціонізму Молодої Землі та креаціонізму Старої Землі. Шляхом співвіднесення біблійного тексту та даних природничих наук визначено, на який приблизно проміжок часу припадав кожний «день творення» світу.

Для культурологів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться проблематикою наукових та релігійних теорій походження світу.

2007

Бондарчук Я. Свято-Троїцький Межиріцький монастир [Текст] / Ярослава Бондарчук. – Острог, 2007. – 68 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2008

Бондарчук В. Історія храму святого Федора Острозького [Текст] / Віталій Бондарчук, Ярослава Бондарчук ; рец. Пасічник І. Д., Жуковський В. М., Трофимович В. В. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008 – 112 с.

У книзі висвітлюються різні періоди історії храму: від 1750 р., коли у храмі розміщувався костел св. Трійці братів-капуцинів, до сьогодення, коли храм став діючою церквою Київського патріархату. Особлива увага приділяється періоду 1867-1937 рр., коли храм був православною церквою Кирила і Мефодія. Головна ідея книги – толерантне взаємовідношення різних релігійних концепцій.

Призначена для широкого кола читачів.

Бондарчук Я. В. Релігійне мистецтво Давнього Світу [Текст] : навчально-методичний посібник / Я. В. Бондарчук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 140 с.