Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Факультет міжнародних відносин » Кафедра історії » Близняк Микола Богданович

Близняк Микола Богданович

Статті

2014

Близняк М. Єврейська громада міста Ляхівці у другій половині XVIIІ ст. [Текст] / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині» (20 – 21 серпня 2013 р., смт. Маневичі) ; Міжнародної наукової конференції «Польська культура в контексті волинського тексту» (3 – 4 квітня 2014 р., м. Луцьк) : наук. збірник. – Луцьк, 2014. – Вип. 49. – С. 14–19.

Близняк М. Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам’ятаю і шаную (Роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)» [Текст] / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. Вип. 22. – С. 25–48.

Близняк М. Фільварок та селяни на Волині у другій половині XVIII ст. (на прикладі фільварку у селі Попівці) [Текст] / М. Близняк // Старий Луцьк : матеріали Х ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», присвяченої 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку (м. Луцьк, 22 – 23 травня 2014 р.) – Луцьк : Терези, 2014. – Вип. Х. – С. 78–91.

2013

Близняк М. Волинське село останньої чверті XVIII ст. (Кащенці за інвентарем 1785 року) [Текст] / М. Близняк // Старий Луцьк : матеріали наукової конференції «Любартівські читання» (м. Луцьк, 22 – 23 травня 2013 р.) : науково-інформаційний збірник. – Луцьк : Волинські старожитності, 2013. – С. 276–285.

Близняк М. Реєстр челяді та пасічників Почаївського монастиря середини XVIII ст. як історичне джерело [Текст] / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 20. – С. 138–146.

2012

Близняк М. Б. Містечко Корниця в останній чверті XVIII ст. [Текст] / М. Б. Близняк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Хмельниччина в контексті історії України». – Хмельницький, 2012. – С. 177–181.

Трофимович В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ [Текст] / Володимир Трофимович, Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 19. – С. 99–111.

Трофимович В. В. Монографічне дослідження про Ярослава Мудрого [Текст] / В. В. Трофимович, М. Б. Близняк // Життя і слово. – 2012. – № 8. – 10 березня.

Трофимович В. В. Фундаментальне дослідження «Острозька академія XVI – XVII ст.» [Текст] / В. В. Трофимович, М. Б. Близняк // Рівненський репортер. – 2012. – № 5 (290). – 8 лютого. – С. 15.

2011

Близняк М. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIІІ – середині XIX cт. [Текст] / Микола Близняк // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині : наук. збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 389–392.

Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. [Текст] / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 84–90.

Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток містечок на півдні Острозького повіту в кінці XVIII ст. [Текст] / М. Б. Близняк // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. – С. 4–9.

Близняк М. Б. Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка, 2010. – 380 с. [рецензія] [Текст] / М. Б. Близняк // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею : матеріали ІІ історико-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» (до 10 річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішина) (27 вересня 2011 р., м. Нетішин). – Нетішин, 2011. ‒ Вип. 4. – С. 220.

2010

Близняк М. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII ст. [Текст] / М. Близняк // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ. – Рівне: Вид. Возень, 2010. – Вип. 9. – С. 14–17.

2009

Близняк М. Місто Острог наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. [Текст] / Микола Близняк // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. – С. 226–232.

2008

Близняк М. Освітяни Острожчини в науковому доробку М. П. Ковальського [Текст] / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип. 12. – С. 74–80.

2006

Близняк М. Острозький музейник, краєзнавець, етнолог Григорій Равчук [Текст] / Микола Близняк // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 38–50.