Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра української мови і літератури » Кочерга Світлана Олексіївна

Кочерга Світлана Олексіївна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2010

Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів [Текст] : монографія / Світлана Кочерга. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 656 с.

У книзі з’ясовується своєрідність культурософської концепції Лесі Українки як цілісного явища з властивою йому внутрішньою організацією, кодифікацією, структурою універсалій та цінностей, що знайшли відображення у драматургії письменниці. Детально аналізується семіосфера драматичних творів «Оргія», «Руфін і Прісцілла», «Камінний господар», «Кассандра», «У пущі», «Адвокат Мартіан» та ін. На основі аналізу репертуару знаків та декодування хронологічно-аксіологічної системи культурософських поглядів Лесі Українки доводиться культуроцентризм художнього мислення письменниці.

2003

Листи так довго йдуть… Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі [Текст] / упорядкув., передмова та прим. С. Кочерги. – К. : Просвіта, 2003. – 308 с.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2012

Кочерга С. О. Genius loci. Словник топосфери текстів Лесі Українки [Текст] / С. О. Кочерга, Н. В.Пастушко. – Ялта : РВВ КГУ, 2012. – 246 с.

2011

Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ – поч. ХХ століття [Текст] / С. О. Кочерга. – Ялта : РИО КГУ, 2011. – 60 с.

2010

Кочерга С. О. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки [Текст] : навч. посіб. / С. О. Кочерга. – Луцьк : Вежа, 2010. – 174 с.

2005

Кочерга С. О. Наскрізна програма практики зі спеціальності 7.010103 «Українська мова та література» [Текст] / С. О. Кочерга. – Ялта : РИО КГУ, 2005. – 57 с.

2004

Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ століття [Текст] / С. О. Кочерга. – Ялта : РВВ КДГІ, 2004. – 36 с.

2002

Методичні поради до написання курсової роботи з історії української літератури [Текст] / автор-укладач С. О. Кочерга. – Ялта : РВВ КГГІ, 2002. – 18 с.

1998

Кочерга С. О. Іфігенія в Тавріді. Сторінки кримського літопису Лесі Українки [Текст] / С. О. Кочерга. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав. – 1998. – 112 с.