Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра культурології та філософії » Петрушкевич Марія Стефанівна

Петрушкевич Марія Стефанівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2011

Петрушкевич М. Релігійні комунікації: християнський контекст [Текст] : монографія / Марія Петрушкевич. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 288 с.

У комплексному філософсько-релігієзнавчому дослідженні особливостей релігійної комунікації у православ’ї, католицизмі та протестантизмі розкрито місце комунікаційної функції у системі християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних систем.

Автор аналізує основні складові комунікаційної системи християнства: вербальну комунікацію, яка включає усну та письмову мову, канонічні релігійні тексти, книгодрукування, молитву, сповідь, проповідь; та невербальну комунікацію, що включає міміку, жестикуляцію, колір, одяг, храм, ікону та ін. Окрема увага приділена змішаній комунікації, яка найчастіше використовується у сучасному християнстві, розглянуто подієву комунікацію.

Особливе місце у монографії посідає проблема зв’язку засобів передачі інформації та специфіки комунікаційних систем християнських конфесій. Аналізуються трансформації конфесійної комунікації під впливом сучасних технологій, особливості сприйняття такої комунікації, психологічні зміни у віруючих.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2012

Петрушкевич М. С. Конфлікт як соціокультурний феномен [Текст] : навчально-методичний посібник / М. С. Петрушкевич. – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – 64 с.

2008

Петрушкевич М. С. Основи гендеру [Текст] : навчально-методичний посібник / М. С. Петрушкевич. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 88 с.

2006

Петрушкевич М. С. Історія культур Сходу [Текст] : навчально-методичний посібник / М. С. Петрушкевич. – Острог : Вид-во НаУОА, 2006. – 80 с.