Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра культурології та філософії » Карповець Максим В’ячеславович

Карповець Максим В’ячеславович

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Карповець М. Місто як світ людського буття [Текст] : монографія / Максим Карповець. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 258 с.

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядається як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичністному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини в жодному історичному інваріанті.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів [Текст] : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.