Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Гуманітарний факультет » Кафедра культурології та філософії » Янковська Жанна Олександрівна

Янковська Жанна Олександрівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2007

Янковська Ж. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : монографія / Жанна Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – 182 с.

Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна і, попри нові численні видання, які з’явилися уже в післярадянські часи, залишається до кінця не збагненою. Знаємо його як видатного майстра художнього слова, історика, публіциста, перекладача, видавця, майстра епістолярного стилю, мислителя-філософа. Зроблено спробу розкрити ще одну грань його, хоч іноді й суперечливої, але, безумовно, талановитої особистості. П. Куліш як науковець зробив ще й неоціненний внесок у галузі фольклористики, під впливом життєвих обставин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію запису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси», де чи не вперше подано не лише зафіксовані народні твори, але й широко застосовано теоретико-аналітичні узагальнення. У своїх оповіданнях та історичному романі «Чорна рада» письменник не тільки показав широку панораму народного життя, використавши зразки фольклорно-етнографічних реалій – у цих творах проглядається трансформація фольклорного світогляду народу, його стилю мислення, навіть на рівні символіки.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів [Текст] : методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / авт.-упорядн. : М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.

2009

Янковська Ж. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : навчальний посібник / Жанна Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 168 с.

Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна і, попри нові численні видання, які з’явилися уже в післярадянські часи, залишається до кінця не збагненою. Знаємо його як видатного майстра художнього слова, історика, публіциста, перекладача, видавця, майстра епістолярного стилю, мислителя-філософа. Зроблено спробу розкрити ще одну грань його, хоч іноді й суперечливої, але, безумовно, талановитої особистості. П. Куліш як науковець зробив ще й неоціненний внесок у галузі фольклористики, під впливом життєвих обставин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію запису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси», де чи не вперше подано не лише зафіксовані народні твори, але й широко застосовано теоретико-аналітичні узагальнення. У своїх оповіданнях та історичному романі «Чорна рада» письменник не тільки показав широку панораму народного життя, використавши зразки фольклорно-етнографічних реалій – у цих творах проглядається трансформація фольклорного світогляду народу, його стилю мислення, навіть на рівні символіки.

2008

Методичні рекомендації по написанню курсових робіт з культурологічних дисциплін [Текст] / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 36 с.

Методичні рекомендації по написанню кваліфікаційних та дипломних робіт з культурологічних дисциплін [Текст] / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. – Острог : Вид-во НаУОА, 2008. – 24 с.

2004

Янковська Ж. О. Навчально-методичний посібник до курсу «Культура Київської Русі» (для студентів-культурологів денної та заочної форми навчання) [Текст] / Ж. О. Янковська. – Острог : Вид-во НаУОА, 2004. – 56 с.

2001

Положення про кваліфікаційні роботи з культурологічних дисциплін (методика написання, правила оформлення та порядок захисту) [Текст] / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. – Острог, 2001. – 19 с.

Положення про дипломні роботи з культурологічних дисциплін (методика написання, правила оформлення та порядок захисту) [Текст] / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. – Острог, 2001. – 18 с.

1999

Педагогічна практика. Гуманітарний факультет (за напрямом 02.01 «Культура» 6.02.0100 «Культурологія» [Текст] : методичний посібник / укл. Янковська Ж. О., Пастушок С. Є. – Острог, 1999. – 24 с.

1998

Положення про курсові роботи з культурологічних дисциплін [Текст] : методичний посібник / укл. Янковська Ж. О., Маключенко В. І. – Острог, 1998. – 16 с.