Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Економічний факультет » Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу » Галецька Тетяна Іванівна

Галецька Тетяна Іванівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Галецкая Т. И. Совершенствование отношений собственности и приватизация: к балансу ожиданий и реалий [Текст] / Т. И. Галецкая / Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика : монографія / под. ред. С. Ю. Солодовникова. – Острог : Изд-во НаУОА, 2014. – С. 247–275.

2013

Haletska T. Improving the economic relationship between sides in agriculture lease agreement [Text] / T. Haletska / Czynniki zmian zjawisk regionalnych = Factors of changes of regional events : monografia. – Ostrowiec Swietokrzyski : High School of Business and Entrepreneurship Publisher, 2013. – P. 285–291.

2010

Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Галецька Тетяна Іванівна. – Острог : Вид-во НаУОА, 2010. – 244 с.

У монографії обґрунтувано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання.

Адресована спеціалістам агропромислової сфери та фінансового сектора, науковим працівникам, викладачам та аспірантам, студентам.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2013

Галецька Т. І. Навчально-методичні рекомендації для виконання курсових робіт з мікроекономіки та макроекономіки студентами економічного факультету [Текст] / Т. І. Галецька, О. І. Дем’янчук, Н. П. Топішко – Острог, 2013. – 30 с.

Галецька Т. І. Навчально-методичні рекомендації до проведення практичних занять з макроекономіки (для студентів економічного факультету) [Текст] / Т. І. Галецька, Н. П. Топішко, О. М. Мартин. – Острог, 2013. – 32 с.