Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Економічний факультет » Кафедра фінансів, обліку і аудиту » Шулик Юлія Віталіївна

Шулик Юлія Віталіївна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2014

Шулик Ю. В. Державний бюджет: проблеми фінансування та використання [Текст] / Ю. В. Шулик // Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М. І. Карлін, Ю. В. Шулик, А. В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 16–47.

2010

Хмарук Ю. В. Напрями розширення доходної бази бюджету невеликого міста у проблемному регіоні (на прикладі міста Острога) [Текст] / Ю. В. Хмарук // Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : [кол. монограф.] – Луцьк : Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 137–147.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання), напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» [Текст] / укл. : Недзведовська О. Є., Новоселецька А. О., Шулик Ю. В., Харчук Ю. Ю. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 49 с.

2011

Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форми навчання) спеціальність 6.030508 «Фінанси» [Текст] / укл. : Недзведовська О. Є., Новеселецька А. О., Хмарук Ю. В. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 46 с.

Методичні вказівки щодо виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 7.05010.0 «Фінанси» [Текст] / укл. : Кривицька О. Р., Новосеселецька А. О., Хмарук Ю. В. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 54 с.

2009

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бюджетна система» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050104 «Фінанси» [Текст] / Карлін М. І., Хмарук Ю. В. – Острог, 2009. – 31 с.

Методичні вказівки щодо виконання виробничої практики для студентів 3 курсу економічного факультету (очної та заочної форм навчання) спеціальність 6.05010.0 «Фінанси та кредит» [Текст] / укл. : Новосеселецька А. О., Недзведовська О. Є., Хмарук Ю. В. – Острог : Вид-во НаУОА, 2009. – 44 с.