Головна » Фонди та колекції » Наука ОА » Економічний факультет » Кафедра фінансів, обліку і аудиту » Дем’янчук Ольга Іванівна

Дем’янчук Ольга Іванівна

Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники

2006

Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів [Текст] / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. – Луцьк : Вежа, 2006. – 332 с.

У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва.

Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники

2014

Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання дипломної та кваліфікаційної роботи студентами економічного факультету спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами) та із напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» [Текст]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 33 с.

2013

Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – 340 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.

2007

Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» [Текст]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – 48 с.

Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів.

Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.