Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Вирішальне слово про зв'язок релігійного закону та людської мудрості

Ібн Рушд. Вирішальне слово про зв'язок релігійного закону та людської мудрості // Критичні дослідження, переклад з арабської та коментарі М. М. Якубовича. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 84 с.; іл.

Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв'язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього.

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури.


Біблійні принципи життя і служіння

Якобчук Л. Біблійні принципи життя і служіння. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 586 с.

Книга є збірником теологічних лекцій доктора Леоніда Якобчука. У них автор, спираючись переважно на біблійні тексти, розглядає низку богословських питань, а також засади суспільного, релігійного та особистого життя, принципи духовного служіння.

Розрахована на тих, хто цікавиться питаннями теології, а також на широке коло читачів.


Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів

Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів: [монографія] / Руслана Каламаж. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 404 с.

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії. Висвітлюється зв'язок індивідуального стилю діяльності та когнітивно-стильової організації пізнавальної сфери особистості з Я-концепцією. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.


Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша

Янковська Ж. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша. Навчальний посібник (для учнів шкіл, студентів середніх спеціальних та вищих навчальних закладів). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 168 с.

Особистість Пантелеймона Олександровича Куліша, безсумнівно, складна, багатогранна і, попри нові численні видання, які з'явилися уже в післярадянські часи, залишається до кінця не збагненою. Знаємо його як видатного майстра художнього слова, історика, публіциста, перекладача, видавця, майстра епістолярного стилю, мислителя-філософа. У навчальному посібнику зроблено спробу розкрити ще одну грань його, хоч іноді й суперечливої, але, безумовно, талановитої особистості. П.Куліш як науковець зробив ще й неоціненний внесок у галузі фольклористики, під впливом життєвих обставин сформувавшись сам як шанувальник народної творчості, створивши власну школу і методологію запису фольклору, видавши фольклорно-етнографічний збірник «Записки о Южной Руси», де чи не вперше подано не лише зафіксовані народні твори, але й широко застосовано теоретико-аналітичні узагальнення. У своїх оповіданнях та історичному романі «Чорна рада» письменник не тільки показав широку панораму народного життя, використавши зразки фольклорно-етнографічних реалій – у цих творах проглядається трансформація фольклорного світогляду народу, його стилю мислення, навіть на рівні символіки.


Театр і драматерапія в груповій роботі

Гандзілевська Г. Б. Театр і драматерапія в груповій роботі: [навчально-методичний посібник до вивчення навчальних дисциплін «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен»] / Г. Б. Гандзілевська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 188 с.

У навчально-методичному посібнику зазначені основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів щодо навчальних курсів «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен», подана структура цих навчальних дисциплін, тематичний план та короткий виклад лекційних занять, тематика та рекомендована література до рефератів, зміст та дидактичний матеріал практичних занять, а також питання для самостійної роботи студентів.

Посібник рекомендується для усіх, хто цікавиться питаннями особистісної самореалізації у сфері театрального мистецтва та питаннями нових методів психотерапії, зокрема терапії мистецтвом.


Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств

Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: монографія / Т. І. Галецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 244 с.

У монографії обґрунтовано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання.

Адресована спеціалістам агропромислової сфери та фінансового сектора, науковим працівникам, викладачам та аспірантам, студентам.